Hoppa till innehåll

Patientavgifter

För barn och unga till och med 17 år är all vård, utom besök på akutmottagningarna, avgiftsfri. Besök på vårdmottagningar (t ex vårdcentral, specialistmottagning) är också avgiftsfria för dig som är 85 år eller äldre.

Här hittar du information om patientavgifterna inom sjukvården i Region Stockholm

Den 1 april införs enhetstaxa inom öppenvården i Region Stockholm
Från och med den 1 april 2022 betalar du som är mellan 18 och 85 år 250 kronor när du besöker en vårdcentral, närakut eller specialistmottagning. Du betalar samma avgift oavsett om du träffar en sjuksköterska, läkare eller annan vårdpersonal och oavsett vilken mottagning du går till. Samma avgift gäller videobesök och dagsjukvård.

Vid besök på akutsjukhusens akutmottagningar är avgiften fortfarande 400 kronor.

Avgiften för röntgen, fysiologi och neurofyslab samt viss endoskopi slopas

Ytterligare en förändring som börjar gälla den 1 april är att nuvarande avgift på 200 kronor vid besök på röntgen, fysiologi och neurofyslab samt viss endoskopi tas bort.

Läs mer om de förändrade patientavgifterna på 1177.se

Avgift för uteblivet besök

Du får betala 400 kronor om du inte kommer till ditt vårdbesök och inte har ett giltigt skäl. Om du har förkylningssymtom som skulle kunna vara covid-19, kan du fortfarande lämna ett sent återbud utan att behöva betala avgiften.

Mer om avgift för uteblivet besök på 1177.se

Har du frågor om din faktura?

Patientkontoret svarar på dina frågor. Hit kan du också vända dig om du har fått en felaktig räkning.

Patientkontoret

Senast uppdaterad
2022-04-28