Hoppa till innehåll

Klinfys- och sömnapnémottagning remittenter

Information för dig som är vårdgivare

Patientinformation klinisk fysiologi

Patientinformation sömnapnémottagning

Allmän verksamhetsinformation

Klinisk fysiologi bedriver kvalificerad utredning av patienter med känd eller misstänkt hjärt-kärlsjukdom. Klinisk fysiologisk diagnostik utgör en viktig förutsättning för utredning av dessa patienter så att de på bästa sätt kan ges adekvat behandling inom TioHundra AB eller via andra vårdenheter.

Sömnapnémottagningen ger patienter med frågeställning och/eller redan diagnostiserad sömnapnésyndrom bästa tänkbara hjälp med kvalificerad diagnostik och behandling samt ett personligt och professionellt omhändertagande.

Vi erbjuder

  • Sömnapnédiagnostik
  • Behandling av patienter med sömnapnésjukdom (bettskena & CPAP)
  • Ekokardiografi (TTE samt TEE)
  • Arteriell och venös kärldiagnostik med duplexteknik
  • Arbets-EKG
  • Långtidsregistrering av EKG, 72-timmars
  • Långtidsregistrering av blodtryck, 24-timmars
  • Tåtryck

Enheten är sedan februari 2012 ackrediterad enligt SWEDAC SS-EN ISO/IEC 17025. Följande metoder ingår i ackrediteringen:

Hjärtundersökning:

– Ekokardiografi TTE

Kärlundersökningar:

– Artärduplex
– Carotisduplex
– Venös insufficiens
– Tå, ankeltrycksmätning

Arbetsprov, cykel

Blodtryck, 24-timmars monitorering

Kontakt
Håkan Sjöstrand
Klinikchef
Tel: 08-123 267 68
hakan.sjostrand@tiohundra.se

Sömnapné, telefon 08-123 264 77

Remissinformation

Din remiss skickar du som en Klinfys/Sömnapnékonsultation i Take Care. Om du önskar fler undersökningar på samma patient så går det bra att skriva på samma remiss. Då samordnar vi besöken.

Remiss skickas digitalt i TakeCare eller per post till:
Tiohundra AB
Klinfys- och sömnapnémottagningen
Box 905
761 29 Norrtälje

Vid remittering måste läkemedelslistan vara aktuell och signerad.

Uppgifter som ska finnas med i remiss för sömnapnéutredning

1. Yrke (extra viktigt om personen är yrkeschaufför), rökning, alkoholvanor.
2. Längd, vikt, blodtryck.
3. Snarkning.
4. Bevittnade nattliga andningsuppehåll.
5. Nattliga symtom (orolig sömn, uppvaknanden, kvävningskänsla, nocturi, svettning, refluxbesvär).
6. Symptom dagtid (onormal sömnighet, koncentrationssvårigheter, personlighetsförändringar, minnesstörningar, irritabilitet, depression, morgonhuvudvärk).
7. Samsjuklighet (hypertoni, diabetes, ischemisk hjärtsjukdom (hjärtinfarkt, angina pectoris), hjärtsvikt, hjärtarytmi (förmaksflimmer, nattligt AV-block), stroke.
8. Övriga sjukdomar (smärtproblematik (leder, muskler), depression, utmattningssyndrom, RLS).
9. Prover B-Hb och S-TSH bör ha tagits och avvikande fynd åtgärdats.

Senast uppdaterad
2022-05-11