Hoppa till innehåll

Klinfys- och sömnapnémottagning remittenter

Information för dig som är vårdgivare

Patientinformation klinisk fysiologi

Patientinformation sömnapnémottagning

Allmän verksamhetsinformation

Klinisk fysiologi bedriver kvalificerad utredning av patienter med känd eller misstänkt hjärt-kärlsjukdom. Klinisk fysiologisk diagnostik utgör en viktig förutsättning för utredning av dessa patienter så att de på bästa sätt kan ges adekvat behandling inom TioHundra AB eller via andra vårdenheter.

Sömnapnémottagningen ger patienter med frågeställning och/eller redan diagnostiserad sömnapnésyndrom bästa tänkbara hjälp med kvalificerad diagnostik och behandling samt ett personligt och professionellt omhändertagande.

Vi erbjuder:

 • Sömnapnédiagnostik
 • Behandling av patienter med sömnapnésjukdom (bettskena & CPAP)
 • Ekokardiografi (TTE samt TEE)
 • Arteriell och venös kärldiagnostik med duplexteknik
 • Arbets-EKG
 • Långtidsregistrering av EKG, 72-timmars
 • Långtidsregistrering av blodtryck, 24-timmars
 • Tåtryck

Enheten är sedan februari 2012 ackrediterad enligt SWEDAC SS-EN ISO/IEC 17025. Följande metoder ingår i ackrediteringen:

Hjärtundersökning:

 • Ekokardiografi TTE

Kärlundersökningar:

 • Ultraljud artär halskärl
 • Ultraljud artär
 • Ultraljud ven
 • Perifer arteriell tryckmätning

Övrigt:

 • Arbetsprov, cykel
 • Blodtryck, 24-timmars monitorering

Kontakt

Sara Aspberg
Tf klinikchef
Telefon: 08-123 266 05
sara.aspberg@tiohundra.se

Sömnapné, telefon 08-123 264 77

Remisstopp endast för ekokardiografier från primärvården

Från och med januari 2024 kan vi åter ta emot remisser från primärvården för samtliga undersökningar med undantag för ekokardiografier.
Vår målsättning är att åter kunna ta emot remisser för ekokardiografier inom några månader och vi återkommer med uppdaterad information i den frågan så snart som möjligt.

Vi utför och tolkar inte längre tum-EKG utan hänvisar för den undersökningen till externa leverantörer.

Mottagningar att tillgå inom vårdval i regionen finns att hitta här:

Vårdval klinisk fysiologi

Remissinformation

Din remiss skickar du som en Klinfys/Sömnapnékonsultation i Take Care. Om du önskar fler undersökningar på samma patient så går det bra att skriva på samma remiss. Då samordnar vi besöken.

Remiss skickas digitalt i TakeCare eller per post till:
Tiohundra AB
Klinfys- och sömnapnémottagningen
Box 905
761 29 Norrtälje

Vid remittering måste läkemedelslistan vara aktuell och signerad.

Information till remittenter avseende undersökningar Klinisk fysiologi

Information om remissinnehåll gällande sömnapné

Senast uppdaterad
2024-04-05