Hoppa till innehåll

Klinfys- och sömnapnémottagning remittenter

Information för dig som är vårdgivare

Patientinformation klinisk fysiologi

Patientinformation sömnapnémottagning

Allmän verksamhetsinformation

Klinisk fysiologi bedriver kvalificerad utredning av patienter med känd eller misstänkt hjärt-kärlsjukdom. Klinisk fysiologisk diagnostik utgör en viktig förutsättning för utredning av dessa patienter så att de på bästa sätt kan ges adekvat behandling inom TioHundra AB eller via andra vårdenheter.

Sömnapnémottagningen ger patienter med frågeställning och/eller redan diagnostiserad sömnapnésyndrom bästa tänkbara hjälp med kvalificerad diagnostik och behandling samt ett personligt och professionellt omhändertagande.

Vi erbjuder

  • Sömnapnédiagnostik
  • Behandling av patienter med sömnapnésjukdom (bettskena & CPAP)
  • Ekokardiografi (TTE samt TEE)
  • Arteriell och venös kärldiagnostik med duplexteknik
  • Arbets-EKG
  • Långtidsregistrering av EKG, 72-timmars
  • Långtidsregistrering av blodtryck, 24-timmars
  • Tåtryck

Enheten är sedan februari 2012 ackrediterad enligt SWEDAC SS-EN ISO/IEC 17025. Följande metoder ingår i ackrediteringen:

Hjärtundersökning:

– Ekokardiografi TTE

Kärlundersökningar:

– Artärduplex
– Carotisduplex
– Venös insufficiens
– Tå, ankeltrycksmätning

Arbetsprov, cykel

Blodtryck, 24-timmars monitorering

Kontakt
Ingrid Berggren
Tf klinikchef
Tel: 08-123 265 69
ingrid.berggren@tiohundra.se

Sömnapné, telefon 08-123 264 77

Remisstopp från 1 mars 2023

Då väntetiderna till undersökning hos oss har ökat mycket och nu är betydligt längre än vårt mål måste vi tyvärr meddela att vi inte kommer att kunna ta emot några remisser annat än för sömnapnéutredning från primärvården från 1 mars 2023.

Vi har inte kapacitet att granska och tolka tum-EKG. Inga nya remisser för tum-EKG tas emot från och med onsdagen den 13 september 2023. Inga tum-EKG kommer att tolkas eller bedömas efter den 30 september, men de tum-EKG som har inkommit senast den 30 september kommer att granskas och svaras ut.

Syftet med remisstoppet är att kunna prioritera de patienter som vårdas inneliggande på sjukhuset och att de patienter som redan remitterats till oss ska bli undersökta. Vi kommer att utföra undersökningar på de patienter som remitterats till oss till och med 28 februari 2023. Därefter kommer remisser för polikliniska undersökningar att avslås, varför vi rekommenderar att dessa remisser skickas direkt till de övriga mottagningar i klinisk fysiologi som finns i regionen.

Remisser för sömnapnéutredning kommer att tas emot som vanligt.

Vi hoppas kunna öppna upp för remisser från primärvården igen vid årsskiftet 2023-2024. Under tiden kommer vi att jobba hårt för att rekrytera personal så att vi åter kan erbjuda Norrtäljeborna klinisk-fysiologiska undersökningar med rimliga väntetider.

Mottagningar att tillgå inom vårdval i regionen finns att hitta här

Vårdval klinisk fysiologi

Remissinformation

Din remiss skickar du som en Klinfys/Sömnapnékonsultation i Take Care. Om du önskar fler undersökningar på samma patient så går det bra att skriva på samma remiss. Då samordnar vi besöken.

Remiss skickas digitalt i TakeCare eller per post till:
Tiohundra AB
Klinfys- och sömnapnémottagningen
Box 905
761 29 Norrtälje

Vid remittering måste läkemedelslistan vara aktuell och signerad.

Information om remissinnehåll gällande sömnapné

Senast uppdaterad
2023-09-11