Hoppa till innehåll

Barn- och föräldraverksamheten Kärnan

Kärnan är en barn- och föräldraverksamhet för förskolebarn 0-6 år. Personalen arbetar med gruppbaserad samspelsbehandling för barn och föräldrar, kombinerat med enskilda föräldrasamtal. Vi arbetar även med enskilda kontakter med barn och föräldrar.

Så här går det till när du söker till BUP Kärnan

Ni kallas till ett första besök där vi lyssnar till vad det är för problem ni har. Vi ställer frågor för att hjälpa till att formulera problemet. Därefter träffas vi 1-2 gånger för att kartlägga ytterligare, så att vi inte missar viktig information. När det är gjort beslutar vi om fortsatt kontakt, avslutning eller hänvisning till annan hjälp.

Utgångspunkten i arbetet är alltid det/de uppdrag som du eller ni som vårdnadshavare formulerar. Tillsammans försöker vi sedan, utifrån de behandlingsmetoder vi tycker passar just ditt barn eller ert uppdrag, finnas med som stöd i föräldrarollen. Det handlar oftast om att se vad just ditt eller ert barn behöver för att utvecklas på bästa sätt.

Lite av det BUP Kärnan erbjuder:

  • Rådgivning
  • Samspelsbehandling enskilt och i grupp
  • Föräldrastödjande samtal
  • Barnorienterad familjeterapi
  • Leksamtal
  • Triadlek
  • Leksamtal - Tejping
  • Traumabehandling
  • Stödsamtal under graviditeten

BUP Kärnan är en del av BUP-mottagningen.

Senast uppdaterad
2023-08-30