Hoppa till innehåll

Resultat 2021

Varje år sätter vi i Tiohundra upp bolagsövergripande miljömål. 2021 lyckades man till exempel minska matsvinnet i bolaget med 38 procent.

Mål: Minska den totala användningen av ett antal utvalda miljöbelastande läkemedel (Diklofenak, Citalopram) jämfört med 2020.
Resultat: Den totala användningen minskade med 8 procent.
Målet är uppnått.

Mål: Minska matsvinnet med 30 procent inom vård- och omsorgsboenden och Norrtälje sjukhus jämfört med startvärde år 2014.
Resultat: Matsvinnet minskade med 38 procent.
Målet är uppnått.

Mål: Minska klimatpåverkan från livsmedel med 10 procent jämfört med år 2017.
Resultat: Klimatpåverkan från livsmedel har minskat med 2 procent.
Målet är inte uppnått.

Mål: En effektiv textilhantering för att minska behovet av nyproduktion av kläder. Andelen kläder som är lagrade i verksamheterna i mer än 30 dagar ska vara mindre än 25 procent.
Resultat: Andelen blev 15 procent.
Målet är uppnått.

Mål: Andelen fordon som drivs med förnybart bränsle ska vara minst 50 procent.
Resultat: Andelen fordon som drivs med förnybart bränsle var 47 procent.
Målet är inte uppnått.

Senast uppdaterad
2022-05-03