Hoppa till innehåll

Korttidsboenden

Vi har korttidsplatser på tre av våra äldreboenden. Korttidsboende är ett boende där vi erbjuder service och omvårdnad dygnet runt under en begränsad period.
Till korttidsboendet kan man få komma för mobilisering efter sjukhusvistelse och/eller under utredning av behov av stöd i hemmet alternativt behov av särskilt boende. Vi bedriver även växelvård och kortare avlastningsperioder.

När du är hos oss

Våra korttidsboenden är bemannade dygnet runt och arbetar förutom undersköterskor och vårdbiträden även sjuksköterskor dagligen. Varje vecka får vi kompetensförstärkning genom arbetsterapeuter, sjukgymnaster och läkare. Vi ser närstående som en viktig del för välbefinnande och satsar på god anhörigkontakt.

Ängsro korttidsboende

Ängsro korttidsboende ligger vid Norrtäljes södra infart i samma fastighet som Ängsgårdens äldreboende. För att göra din vardag enkel och trivsam arbetar vi för att du ska kunna fortsätta genomföra dina aktiviteter och du får möjlighet till daglig aktivering.

Läs mer om Ängsro och Ängsgården

Karlsro korttidsboende

Ligger i samma fastighet som Birgittagården i Rimbo och bedriver både kortidsverksamhet och växelvård som fördelas på en avdelning med 10 platser.

Läs mer om Karlsro och Birgittagården

Kristinero korttidsboende

Kristinero ligger i samma lokaler som Kristinagården i Hallstavik, och är ett korttidsboende för personer som har önskemål och behov av kortare vistelser eller återkommande vistelseperioder. Den som bor här har ett eget rum med toalett och dusch samt tillgång till ett gemensamt TV-rum och kök.

Läs mer om Kristinero och Kristinagården

Skogsgläntan korttidsboende

Skogsgläntan ligger i samma lokaler som Elmstagården i Älmsta, och är ett korttidsboende för personer som har önskemål och behov av kortare vistelser eller återkommande vistelseperioder. Den som bor här har ett eget rum med toalett och dusch samt tillgång till ett gemensamt TV-rum och kök.

Läs mer om Skogsgläntan och Elmstagården

Senast uppdaterad
2023-09-05