Hoppa till innehåll

Socialpsykiatri

Tre personer målar vägg.

Vi erbjuder boende, boendestöd och daglig sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som behöver stöd, trygghet och gemenskap i vardagen.

Socialpsykiatrins verksamhet riktar sig till personer från 18 år och uppåt. Vi driver fyra gruppboenden och ett stödboende i Norrtälje kommun. Där arbetar skötare, beteendevetare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter, som alla har någon form av psykiatrisk utbildning. Vi erbjuder också boendestöd och daglig sysselsättning.

Trygghet i vardagen

Alla har vi rätt att få bestämma över våra liv. På samma sätt är trygghet i vardagen grundläggande för oss alla. Att själv få göra avvägningar mellan olika behov och önskemål ökar den individuella friheten och tillfredsställelsen.

Vi stödjer och motiverar dig till att vara aktiv, självständig och ha ett eget ansvar för din vardag. Du har valfrihet och inflytande över hur stödet ska utföras. Stödet ska stärka din kunskap och förmåga till självhjälp, att hantera din ohälsa och förmedla engagemang och hopp.

Delaktighet ger livskvalitet

Som kund hos oss ska du själv känna att du kan styra ditt liv genom att vara delaktig i de beslut som påverkar dig.

Det handlar om livskvalitet. Därför får du en egen kontaktperson som finns till hands för att stötta både i praktiska frågor, som kontakter med myndigheter och andra vårdgivare, och för att ge råd och stöd i sådant som känns svårt.

Inom socialpsykiatrin har vi ett nära samarbete med vuxenpsykiatrin. Har du en kontakt på vuxenpsykiatrin görs en individuell vård- och samarbetsplan där du själv givetvis deltar.

Så ansöker du

Kontakta en biståndshandläggare på Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) för mer information.

Kontaktuppgifter och telefontider hittar du på hemsidan för Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)

Senast uppdaterad
2024-01-18