Hoppa till innehåll

Demensteam

Att möta personer med demenssjukdom i ordinärt boende kräver kompetens och stor förståelse för de problem sjukdomen orsakar. Tiohundra kan därför i Norrtälje erbjuda särskilda demensteam som regelbundet besöker dig och utför dina beviljade omvårdnadsinsatser.

En lugnare tillvaro

När du alltid får träffa samma personal blir tillvaron lugnare och tryggare i hemmet, vilket är särskilt viktigt vid demenssjukdom. Demensteamet arbetar personcentrerat. Det innebär att vi sätter dig som person i centrum, och inte din sjukdom. I demensteamen arbetar undersköterskor och vårdbiträden med särskilt intresse för personcentrerad omvårdnad. Vi kan vara en sammanhängande tid hos dig, vilket skapar bättre struktur.

Så här ansöker du

För att få hjälp av demensteamet behöver du först ett biståndsbeslut om hemtjänst. Kontakta mottagningsenheten på kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för mer information, och för att komma i kontakt med en biståndshandläggare.

Mottagningsenheten nås via Norrtälje kommuns kontaktcenter på telefonnummer 0176-710 00. Gör knappval 6 (andra frågor). Du behöver också en diagnos, som visar att du har en demenssjukdom. Vänd dig till din vårdcentral eller Tiohundras kognitiva mottagning för att få träffa en läkare.

Kontakt

För mer information om demensteamet är du välkommen att kontakta verksamhetschef Jesper Kyrk på telefon: 08-123 267 44 eller e-post: jesper.kyrk@tiohundra.se

Senast uppdaterad
2023-08-30