Hoppa till innehåll

Välkommen till Norrtälje sjukhus och Tiohundra

Norrtäljeån ligger spegelblank och till höger i bild syns Norrtäljebåten, ett vitt ångfartyg.

Norrtälje sjukhus är inget litet sjukhus, men mindre än de stora akutsjukhusen i Stockholm. Vår mindre organisation ger oss stora möjligheter till ökad effektivitet och till att dra nytta av smådriftens fördelar. 

Allmäntjänstgöring vid Norrtälje sjukhus omfattar 18 månader fördelade på 2 veckor introduktion, 19 veckor kirurgi, 13 veckor psykiatri, 19 veckor medicin samt 27 veckor allmänmedicin.

Norrtälje sjukhus

Norrtälje sjukhus ingår i Tiohundra AB och har sammanlagt 4 vårdavdelningar och 96 vårdplatser. Sjukhuset har ca 650 medarbetare med en stark identitetskänsla och stolthet över arbetsplatsen och dess verksamhet. Här erbjuds all basal akutsjukvård utom förlossningsvård.

Upptagningsområdet omfattar ca 55 000 personer förutom på sommaren då befolkningen ökar kraftigt, till ca 200 000. Akutmottagningen tar emot 25 000 besök årligen varav 3 500 är barn.

Utöver slutenvården har Norrtälje sjukhus ett flertal mottagningar inom olika verksamheter, såsom kirurgi/urologi, ortopedi, medicin, öron-näsa-hals, barn, ögon och gynekologi.

Psykiatriverksamheterna

Psykiatrin inom Tiohundra är uppdelad i Vuxenpsykiatri, Mottagningen för unga vuxna, Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) samt Samtalsmottagningen. Inom vårdbolaget finns också en beroendemottagning.

Primärvården

Till vårdbolaget Tiohundra hör sex vårdcentraler, varav du som AT-läkare kan bli placerad på fyra: Norrtälje norraNorrtälje södraBergshamra och Väddö. AT-läkarna kan därutöver placeras på privata vårdcentraler i Rimbo. I framtiden kan även fler vårdcentraler komma att bli aktuella då Norrtälje stad växer.

Ansvar för hela vårdkedjan

Att arbeta på Norrtälje sjukhus, länets nordligaste akutsjukhus, innebär att vara delaktig i ett av landets största utvecklingsprojekt inom vård och omsorg. Det innebär att du kanske har din arbetsplats inom sjukhusets väggar, men att vi ställer höga krav på din förmåga att kunna tänka ”utanför byggnaden”. Vi tar ansvar för kundernas väg genom hela vårdkedjan.

Ditt ansvar slutar inte när patienten lämnar din enhet. Alla vi inom Tiohundra ska tillsammans se till att vården fungerar och är bra längs hela kedjan. Inom Tiohundra ska ingen behöva falla mellan stolarna. Det ställer med andra ord krav på medarbetarnas förmåga att hela tiden tänka på och jobba för helheten. Men vi ser det inte som krav. Vi vill hellre uttrycka det som att vår unika organisation erbjuder våra anställda större möjligheter att skapa bra helhetslösningar för våra kunder. Vi vet att många inom vården och omsorgen har längtat efter den möjligheten.

Varmt välkommen till Norrtälje!

Liselott Wickerts, AT-läkarchef

Senast uppdaterad
2024-01-11