Hoppa till innehåll

Allmän information om AT i Norrtälje

AT-läkarchefen har ordet

Vad roligt att du funderar på att söka tjänst som AT-läkare hos oss i Norrtälje!

Som AT-läkarchef har jag ett övergripande ansvar att handleda och följa utvecklingen av alla AT-läkare under de 21 månader som du är på dina olika placeringar. Det är ett trevligt och givande arbete då verksamheten inom Tiohundra är så pass liten att varje AT-läkare gör ett tydligt avtryck hos såväl verksamheter som hos mig!

Sedan hösten 2015 arbetar jag heltid som överläkare på Norrtälje sjukhus anestesiklinik. Innan dess arbetade jag i över 20 år på Danderyds sjukhus anestesiklinik där jag bland annat hade förmånen att få vara klinisk lärare för läkarlinjens studenter under deras kliniska placeringar på kirurgkursen.

Du är alltid välkommen att kontakta mig när frågor dyker upp så får vi hjälpas åt att hitta den bästa lösningen.När du är färdig med din allmäntjänstgöring skall Socialstyrelsens AT-bok, som du fått under din introduktion, passera mig för underskrift innan den skickas in i samband med ansökan om legitimation.

Hoppas du kommer att trivas hos oss!

Liselott (Lotta) Wickerts
AT-läkarchef

Utbildning under AT

Teoretisk utbildning under AT

AT-forum

Varje måndag kl 16.15 – 17.45 är det katedral föreläsning i Havsörnen (vår stora samlingssal på Norrtälje sjukhus) alternativt digital undervisning via Teams. De olika klinikerna delar upp måndagsföreläsningarna för att få ett så heltäckande förläsningsupplägg som möjligt. BRA och lärorikt! Sista måndagen i varje månad är det en annan typ av undervisning; M&M.

M&M

Morbidity and mortality. En gång per månad enligt ovan. Till dessa möten skickas inbjudan ut till Tiohundras alla läkare. Någon/några läkare har då förberett ett lite klurigare fall och presenterar detta för att sedan få till en multidisciplinär diskussion. Mycket givande!

På kirurg- och ortopedplaceringen

Varje onsdag kl. 13.00 samlas ni för en kortare genomgång av någon klinisk frågeställning, gå igenom ledstsatus, bukststus m.m. Kort och kärnfullt!

På medicinplaceringen

Varje tisdag eftermiddag är det avsatt tid för underläkar- och AT-undervisning. Varje morgonmöte innehåller falldragningar från intressanta och lärorika fall. Utvecklande och lärorikt!

Under primärvårdsblocket

Varannan fredag eftermiddag är det gemensam utbildning för alla läkare inom primärvården. Uppskattat och matnyttig!

To study the phenomena of disease without books is to sail an uncharted sea, while to study books without patients is not to go to sea at all.

William Osler. Aequanimitas `Books and men´ 1914:220

Auskultationsdagar

Under varje längre placering finns möjlighet till två dagars auskultation på annan klinik efter eget intresse. Du tar då, efter kontakt med chef och schemaläggare på din aktuella placering, själv kontakt med den klinik du vill auskultera på. Auskultationen ska vara relevant för den placering du är på.

Exempel på lämpliga placeringar under kirurgplaceringen är inom gynekologi/obstetrik, öron-näsa-hals eller annan kirurgisk specialitet av intresse. Under medicinplaceringen kan det till exempel röra sig om infektion, hud eller barnmedicin. Det brukar vara uppskattat att följa med på se olika mottagningsenheterna som finns på Norrtälje sjukhus. Men det finns även AT-läkare som sökt sig till rättsmedicin, rättspsykiatri, trauma m.m.

The very first step towards success in any occupation is to become interested in it.    

 - William Osler, Aequanimitas `The Master-word in medicine´ 1914:376     

Studiepott

Varje AT-läkare har en studiepott omfattande 15 000 kr. Denna kan användas till att läsa/deltaga på relevanta kurser omfattande max 10 arbetsdagar. Dock max fem arbetsdagar per längre placering. Förslag på kurser finns på AT-läkarnas hemsida.

Handledning

AT-läkarchef Lotta Wickerts är din huvudhandledare under hela din AT. Ni är uppdelade i grupper så att vi träffas en gång per månad för diskussioner högt och lågt; etik, gruppdynamik, läkarrollen med mera. Vid dessa möten brukar vi även gemensamt gå igenom gamla AT-tentor.

Utöver huvudhandledaren tilldelas varje AT-läkare en personlig handledare under varje placering. AT-läkaren ska tillsammans med sin handledare planera in möten för att utvärdera tjänstgöringen. Utöver denna handledare kommer klinikernas överläkare och ST-läkare att handleda dig under din anställning när du kontaktar dem för specifika patientfrågor. Tiohundra rekommenderar tre möten per termin med din personliga handledare.

Varje år röstar AT-läkarna fram årets bästa AT-handledare.  Prisutdelning sker i slutet av varje år i samband med Tiohundras årliga utdelning av Tiohundrapriset som går  till bland annat ”Årets medarbetare”, ”Årets chef”, ”Årets arbetsmiljöpris”.

Friskvård och andra förmåner

Som anställd inom Tiohundra är du berättigad till friskvårdsbidrag som kan användas till allehanda friskvård.

Man kan också få hjälp att införskaffa så kallade terminalglasögon.  Lagen om terminalglasögon gäller i det fall då du anses ha ett arbete som förutsätter att du sitter framför datorn mer än en timme om dagen. Terminalglasögon ska enligt Skatteverket ses som en skattefri förmån.

Parkering

Under dina placeringar på sjukhuset finns gratis personalparkering både på framsidan av sjukhuset samt en större parkering på baksidan. Du hämtar ut ditt parkeringskort i receptionen vid sjukhusets huvudentré. Parkeringstiden på personalplatserna är 24 timmar. De som har behov av att stå längre i samband med jour kan få särskilt tillstånd för detta.

Avtal/lön

Grundlönen för AT-läkare är fortsatt densamma inom hela Region Stockholm och utgår från en viss nivå med lönehöjning enligt tariff baserat på vikarierad tid efter examen. Även jour- och beredskapsavtal  är  desamma inom hela regionen.

Om ingen särskild överenskommelse föreligger arbetar du som AT-läkare heltid med 40 timmars arbetsvecka. Du omfattas av kollektivavtalet för läkare anställda inom regionen som går att fina på läkarförbundets hemsida. Heltidsanställda får 25 semesterdagar per år (fler fr.o.m 40 åå) och målsättningen är att fyra veckor ska kunna tas ut under sommarmånaderna.

Tiohundra tillämpar så kallad förskjuten arbetstid vilket innebär att arbetstagaren kan bli schemalagd mellan kl. 07-21. Detta berör AT-/underläkargruppen under placering på akutmottagningen. Under förskjuten arbetstid utgår ingen extra ersättning.

Som AT-läkare i Norrtälje har du tidsbegränsad anställning  på 21 månader med uppsägningstid  på en månad under det första året och därefter gäller tre månaders uppsägningstid.

Journalsystem

Inom Tiohundra använder vi oss av TakeCare SLL sedan 2017-02-07 (innan användes också TakeCare-systemet men på en lokal server). TakeCare journalsystem är anpassat efter svensk sjukvård och uppfyller de krav som finns angående patientens integritet och säkerhet inom e-hälsa. De flesta vårdgivare inom SLL använder TakeCare, var dock uppmärksam på att St: Görans Sjukhus och vissa privata vårdcentraler använder sig av andra journalsystem.

Det är viktigt att du som AT-läkare kontrollerar dina patienters läkemedel och uppdaterar läkemedelslistor i verktyget Pascal om patienten har APO-dos (dospåsar). Du ser att patienten har Apo-dos genom att se efter ett litet grön/vitt piller i nederkanten av läkemedelsmodulen. Ett observandum är att inte alla patienter som har APO-dos har detta ”piller”, det måste ställas in manuellt av sjukvårdspersonal. Om en patient uppger att hen har dospåsar men du ej ser ”pillret”, be en kollega visa dig hur man aktiverar Apo-dos i TakeCare så att nästa vårdgivare enkelt ser det.

På Norrtälje sjukhus finns en Waranmottagning där sjuksköterskor arbetar med Waranordinationer. De använder sig av programmet Auricula, du kan se ordinationer i detta program genom att välja ”Externa system och tjänster” i vänsterlistan i TakeCare, välj sedan ”läkemedel” och ”Auricula” så får du upp den planerade ordinationen.

Rapportering

Att lära sig att rapportera patienter på ett strukturerat och lättbegripligt sätt ingår i föreskrifterna för AT-läkare. En utbredd och väl utarbetad modell för rapportering är SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation). Denna går att använda i de flesta rapporteringssituationer. På ett sjukhus som Norrtälje, där bakjouren finns i hemmet och nås via telefon, är strukturerad rapportering extra viktig.

Övrig information

  • Allmäntjänstgöringen görs i sin helhet i Norrtälje. Vi kan tyvärr inte erbjuda placeringar på annan ort.
  • Tänk på att AT-läkarchefen behöver få vetskap om förändringar i schemat, exempelvis forskningsledighet, föräldraledighet osv. Kortare ledigheter löses med respektive klinikchef och schemaläggare.
  • Socialstyrelsen har utfärdat ett dokument där det tydligt framgår vad du förväntas kunna efter varje avslutat block. 
    Socialstyrelsens webbsida

If the license to practise meant the completion of his education how sad it would be for the practitioner, how distressing to his patientes! More clearly than other Physician should illustrate thr truth of Plato´s saying that education is a life-long process.

- Willam Osler; ”An dress on the importance of Post-Graduate Study” Lancet 1900; 156(4011):73-75

Senast uppdaterad
2022-05-11