Hoppa till innehåll

Gynekologiska operationer på Norrtälje sjukhus

Våra gynekologer utför planerade gynekologiska operationer. Många operationer sker i dagkirurgi där du får gå hem samma eftermiddag.

Efter vissa ingrepp behöver du stanna kvar på en vårdavdelning.

Gynekologiska operationer som utförs på Norrtälje sjukhus:

  • Borttagande av livmoder (hysterektomi) via buk eller slida.
  • Borttagande av äggledare, cystor på äggstockar eller hela äggstockar via titthålskirurgi (laparaskopi).
  • Steriliseringsoperationer via titthålskirurgi (laparaskopi) eller via slidan (hysteroskopi).
  • Urininkontinensoperationer vid ansträngningsinkontinens, genom att ett stödjande nät opereras in under urinröret.
  • Framfall (prolaps) av främre och/eller bakre slidväggen och/eller livmoder opereras via slidan.
  • Borttagande av polyper i livmodern eller vid olaga blödningar görs skrapning eller så kallad hysteroskopi där man använder en kamera och instrument för att kunna se och ta bort slemhinnan eller förändringar inne i livmodern.
  • Cellförändringar på livmodertappen opereras bort med hjälp av så kallad diatermislynga.
  • Utrymning av graviditet vid missfall eller abort.

Vid mottagningsbesöket hos gynekolog får du detaljerad information om den operation som ska utföras och vad som händer efter operationen.

Vi deltar i Stockholms läns landstings kvalitetsregister för gynekologiska operationer.

Akuta operationer

Patienter i behov av akut gynekologisk kirurgi remitteras i de flesta fall till Danderyds sjukhus. Kirurgisk behandling av gynekologisk cancersjukdom sker i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Senast uppdaterad
2023-08-30