Hoppa till innehåll

Information om DT-colon/colon

Förberedelse

Tarmen måste vara helt ren på innehåll, därför måste en grundlig laxering göras. Laxering med PhosphoralTM påbörjas alltid dagen före undersökning men vid olika tidpunkter beroende på om undersökningen utförs på förmiddagen eller eftermiddagen.

Observera att förberedelser med Phosphoral inte bör användas av patienter med svår njurfunktionsnedsättning.

Om patienten inte själv klarar av förberedelserna måste patienten läggas in på avdelning för att få hjälp med laxering inför röntgenundersökningen.

Ladda ner vårdplan (pdf)

Patientens egna mediciner tas som vanligt. Om patienten har diabetes och äter läkemedel som innehåller metformin, t ex Glucophage, Metformin, Eucreas, Competact eller Janumet måste det anges på röntgenremissen. Om patienten har diabetes tänk på att den diet som föreslås innebär ett lågt kaloriintag. Tänk över om eventuell ändring av insulin-/tablettdosering behöver göras. Patienten bör alltid ha druvsocker tillhands under förberedelserna.

Nytaget P-kreatinin skall finnas. Det får inte vara äldre än tre månader.

Senast uppdaterad
2023-08-30