Hoppa till innehåll

Vem har läst din journal?

Sjukvården har en skyldighet att föra journal vid vård av patienter. Syftet med att dokumentera är att bidra till en god och säker vård. Journalen är en informationskälla för dig som patient och kan också användas för till exempel uppföljning och utveckling av vår verksamhet. Enligt lag har du rätt att på begäran få information om vilka som har haft åtkomst till din journal.

När en vårdpersonal går in i din journal ska förutsättningen vara antingen att de deltar i din vård eller av annat skäl behöver gå in i din journal för sitt arbete inom hälso- och sjukvård. Eftersom det finns krav på spårbarhet, loggas all personal som har läst eller på annat sätt dokumenterat i din journal.

Exempel på tillåten åtkomst kan vara:

  • Journalföring i samband med vård av en patient. Vårdpersonal som deltar i vården av en patient får gå in i journalen. Detta gäller även personal som inte träffar patienten direkt, till exempel laboratoriepersonal och medicinska sekreterare.
  • Administration runt dig som patient, till exempel tidsbokning, fakturering, remissbedömning och posthantering förutsätter att administrativ personal går in i patientjournalen.
  • Uppföljning och utvärdering av vården. Patientdata är ett viktigt hjälpmedel när vi inom hälso- och sjukvård ska utveckla och säkra kvaliteten på vården vi erbjuder.
  • Framställning av statistik om vår hälso- och sjukvård. Det kan vara vår IT-personal som tar fram data från patientjournalen.

Begäran om loggutdrag görs skriftligt genom att du fyller i en blankett som du får av din vårdkontakt eller via vår synpunktshandläggare.

Kontaktuppgifter till Synpunktshandläggare

Senast uppdaterad
2024-02-05