Hoppa till innehåll

Vem har läst din journal?

Bara personal som är delaktig i din vård, samt administrativ personal som arbetar med din journal (till exempel läkarsekreterare och patientsäkerhetsansvariga) har rätt att öppna din journal.

Att som obehörig öppna en journal är en straffbar handling.

Om du misstänker otillåten läsning av din journal kan du begära ut en förteckning som visar vilken vårdenhet som öppnat journalen, vid vilken tidpunkt det skedde och vem som har öppnat journalen.

Begäran om loggutdrag görs skriftligt genom att du fyller i en blankett som du får av din vårdkontakt eller via vår synpunktshandläggare.

Kontaktuppgifter till Synpunktshandläggare

Senast uppdaterad
2023-08-30