Hoppa till innehåll

Tystnadsplikt och sekretess

Ung man i rosa t-shirt håller handen på hjärtat.

Vad betyder det?

Denna information vänder sig till dig som sommarjobbar inom hälso- och sjukvården. Samma regler om sekretess och tystnadsplikt gäller för dig som för all annan personal i vården. Med sekretess och tystnadsplikt menas förbud att avslöja uppgifter om patienter vare sig det sker muntligt, skriftligt eller på annat sätt. Det innebär att du inte får föra patientinformation som du kan komma i kontakt med under ditt sommarjobb vidare. Om du känner dig osäker frågar du din handledare eller chef.
 
Bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården finns i offentlighets- och sekretesslagen respektive patientsäkerhetslagen. Reglerna för informationshantering inom hälso- och sjukvården finns i patientdatalagen och i socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. 
 

Tänk på att:

 • ingen information om patienter får lämnas ut eller användas utanför den verksamhet där du har fått ta del av den
 • inte beskriva patienter på sociala medier, även om du själv anser att du inte avslöjar någons identitet
 • patientuppgifter inte får förekomma i sms, mail eller liknande
 • ditt lösenord och din användaridentitet är personlig och du ansvarar för att dessa uppgifter inte lämnas vidare eller kommer bort
 • reglerna om när du får ta del av patientinformation gäller även din egen journal och dina närståendes
 • utloggning ska ske i direkt anslutning till att du använt ett IT-system. Detta för att skydda sekretessbelagda uppgifter samt att förhindra att någon annan agerar i ditt namn
 • din användaridentitet och de uppgifter du tagit del av i IT-system loggas och kontrolleras
 • det inte är tillåtet att spara patientuppgifter på hårddisken, usb-minne eller andra lösa minnesenheter
 • inte använda skrivare, kopiator eller fax så att obehörig kan ta del av informationen
 • obehörig inte ska kunna läsa det som står på skärmen
 • arbetsmaterial som till exempel minnesanteckningar och utkast till journalanteckningar inte får innehålla uppgifter som kan möjliggöra för utomstående att identifiera patient
 • arbetsmaterial ska förstöras efter att arbetsuppgiften slutförts
 • det inte är tillåtet att utan lov ta del av patientuppgifter i IT-system, detta är straffbart som dataintrång
 • dataintrång och misstanke om brott mot patientdatalag/sekretesslag polisanmäls och kan medföra åtal
 • sekretess och tystnadsplikt fortsätter att gälla även efter det att du slutat på ditt sommarjobb, i resten av ditt liv
Senast uppdaterad
2024-02-19