Hoppa till innehåll
En kvinna och en man står bredvid varandra. I bakgrunden en banderoll med Tiohundras logotyp.
​Annika Årlind, ny enhetschef för Tiohundras kundvalsorganisation, och Jesper Kyrk, verksamhetschef för hemtjänst och personlig assistans.

Start för ny kundvalsorganisation

2023-01-12

Måndagen den 16 januari sjösätts Tiohundras nya hemtjänst-, hemsjukvårds- och hemrehab-organisation. De tidigare enheterna Norrtälje och Rimbo slås samman och bildar Tiohundra hemtjänst.

– En sammanslagen och samordnad hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering kommer att innebära fördelar både för kunder och medarbetare, säger Jesper Kyrk, verksamhetschef för hemtjänst och personlig assistans.

Inga förändringar för kunderna

Den nya organisationen innefattar det så kallade kundvalet, alltså hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Tiohundra är valbara i kundvalet i Rimbo, Edsbro, Skebobruk, Vätö, Roslagsbro, Söderbykarl och norra delarna av Norrtälje stad.

– För kunderna blir det inga förändringar när vi startar på måndag. De ringer samma nummer som tidigare för att komma i kontakt med hemtjänsten, och kommer att få besök av samma medarbetare som tidigare, säger Annika Årlind, ny enhetschef för den sammanslagna kundvalsorganisationen.

Högre kvalitet och ökad kontinuitet

Förhoppningen är att den större enheten på sikt ska innebära än högre kvalitet och bättre möjligheter till kontinuitet i insatserna.

– Vi ser möjligheter att arbeta mer långsiktigt med en närmare samverkan mellan de olika geografiska områden där vi är verksamma inom kundvalet. Det gör det möjligt för oss att ge en fortsatt god vård och omsorg. Vi blir också mindre sårbara och kan lättare täcka upp för varandra vid behov, säger Jesper Kyrk.

För medarbetarna inom kundvalet innebär omorganisationen inga stora förändringar. Som tidigare kommer biträdande enhetschefer att finnas på plats både i Rimbo och Norrtälje.

– Vi ser ett behov av att kunna öka antalet månadsanställda, med målet att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad. Vi hoppas att detta ska kunna öka kontinuiteten ytterligare, alltså att kunden får besök av så få olika personer som möjligt, säger Jesper Kyrk.

Två kvinnor och en man i radiostudio

Hemtjänst med helhetsansvar

Vi är lyhörda för dina behov och önskemål, och tar tillvara dina och dina anhörigas synpunkter. Läs mer och lyssna på Tiohundrapodden om vår hemtjänst.

Leende kvinna med sjukvårdskläder står i korridor. På hennes skjorta sitter en bricka där det står läkare.

Sök ett meningsfullt jobb!

Vill du göra skillnad på riktigt? Välkommen till Tiohundra! Vi jobbar med hälsa, vård och omsorg i hela Norrtälje kommun.