Hoppa till innehåll
Man utanför Norrtälje sjukhus
Lis Frykler Abazi utanför Norrtälje sjukhus

"Var nyfiken och ta hjälp av kollegorna"

2022-11-10

Läkare på anestesikliniken tillika doktorand, Lis Frykler Abazi, höll i dagarna sitt halvtidsseminarium på Norrtälje sjukhus. Han började sin forskarresa för flera år sedan. Nu är han halvvägs och hans råd till den forskningsintresserade i Tiohundra är att vara nyfiken och ta hjälp av sin omgivning.

Lis var intresserad av ämnet och tog kontakt med överläkare och docent i anestesi och intensivvård Sune Forsberg, som också han såg potential till vidareutveckling. Sune Forsberg blev sedan huvudhandledare för arbetet.

Viktigt med forskning

I Tiohundra finns en bra organisation för forskning säger Lis Frykler Abazi, som menar att det är viktigt för sjukvården att bedriva forskning.

– När det finns personer som forskar på plats leder det till utveckling och bättre arbetssätt. Är du nyfiken och beredd att lägga ner tankeverksamhet och arbete är forskning fantastiskt utvecklande både för dig som individ och för verksamheten, säger Lis.

Forskningen som Lis Frykler Abazi arbetar med handlar om en ny behandlingsmetod för patienter som drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus. Att Lis höll sitt halvtidsseminarium innebär att det arbete som hittills gjorts nu granskas av en kommitté. På plats från Karolinska Institutet fanns Mikael Gellerfors, PhD och Hans Barle, docent samt från Uppsala universitet David Smekal, docent. Arbetet undersöks noga och publiken, som mestadels bestod av personal på Norrtälje sjukhus, fick ställa frågor.

Goda möjligheter att forska

Helena Hvitfeldt, som är chef för forskning- och utveckling i Tiohundra medverkade på halvtidsseminariet och gläds åt den fina progress som Lis gjort i sitt avhandlingsarbete samt att så många kollegor kom och lyssnade på presentationen och den intressanta diskussionen.

– Lis har fått stöd från FoUU i Tiohundra för sin forskning sedan ett par år tillbaka eftersom arbetet betyder mycket för våra patienter och för Tiohundra, säger Helena Hvitfeldt.

– Utifrån hur vår omvärld ser ut och utvecklas behöver vi vara följsamma med nya arbetssätt. Vi har goda möjligheter att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt i Tiohundra, dels tack vare de FoUU-medel vi får från Region Stockholm, men också genom den hjälp och stöttning vi kan erbjuda den forskningsintresserade, säger Helena Hvitfeldt.

Tre vårdklädda medarbetare med munskydd i läkemedelsförråd

Forskning och utveckling i Tiohundra

Forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUI) är viktiga inslag i Tiohundras verksamhet.