Hoppa till innehåll
Tre sjukhusklädda medarbetare, två kvinnor och en man, med munskydd, i läkemedelsrum.
Frida Lindgren, Agnes Burman och Sune Forsberg är är engagerade i VASTA-studien på Norrtälje sjukhus.

Viktigt genombrott för hjärtstoppstudie på Norrtälje sjukhus

2022-09-07

En hjärtstoppstudie som bedrivs på bland annat Norrtälje sjukhus kan nu utvidgas till att omfatta även medvetslösa patienter. Ett viktigt steg för att kunna hjälpa de allra svårast akut sjuka patienterna. Det menar Sune Forsberg, överläkare på Norrtälje sjukhus och docent i anestesi och intensivvård.

Hjärtstopp på sjukhus, där hjärt-lung-räddning påbörjas, är relativt vanligt. På Norrtälje sjukhus inträffar det mellan 40 och 50 gånger per år. Vid hjärtstoppet görs kompressioner och defibrillering. Dessutom får patienten adrenalin, för att snabbare få igång cirkulationen.

Behandling med extra läkemedel

I den aktuella studien, kallad VASTA, ska behandling med extra läkemedel sättas in vid hjärtstopp. Studien ska ge svar på om överlevnadschanserna då ökar, vilket internationella studier indikerat. Det handlar om läkemedlet vasopressin, som bland annat ökar blodflödet i hjärtat och hjärnan, samt kortison, som ökar effekten av det adrenalin som ges i samband med hjärt-lungräddning.

Inhämta samtycke i efterhand

Hittills har studien begränsats av att patienten i förväg måste lämna sitt samtycke till att medverka i studien i händelse av ett hjärtstopp. Nu har en ny EU-lagstiftning gjort det möjligt att under vissa omständigheter inhämta samtycke i efterhand, när patientens tillstånd stabiliserats.

– Tidigare har vi varit tvungna att tillfråga alla patienter som lades in om de ville medverka i studien i händelse av hjärtstopp. Det har varit problematiskt av flera skäl, inte minst ur etisk synvinkel. Nu får vi möjlighet att istället inhämta samtycket efter det akuta läget. Det här innebär att de allra svårast sjuka patienterna också kan medverka i vetenskapliga studier. Det är avgörande för att sjukvården ska kunna förbättras och fler liv räddas, säger Sune Forsberg, som är en av de ansvariga för studien.

Fakta om VASTA

VASTA-studien omfattar patienter som är eller blir inlagda på sjukhus. Urvalet är män som är 18 år eller äldre och kvinnor som är 50 år eller äldre.

Norrtälje sjukhus är huvudansvarig (så kallad sponsor) för studien och är tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Södersjukhuset i Stockholm först ut i Sverige.

När tillräckligt mycket data samlats in vid dessa sjukhus är tanken att utvidga studien till resten av Sverige.

Tidigare pressmeddelande om VASTA

Debattartikel i Läkartidningen av Sune Forsberg m fl om möjligheten att inhämta patienters samtycke i efterhand

Höstsol på tegelbyggnader, grönska i förgrunden

Akutsjukhuset i Roslagen

Region Stockholms nordligaste akutsjukhus har närakut, akutmottagning, intensivvård, röntgen och specialistmottagningar.

Tre vårdklädda medarbetare med munskydd i läkemedelsförråd

Forskning och utveckling i Tiohundra

Forskning, utveckling, utbildning och innovation (FoUUI) är viktiga inslag i Tiohundras verksamhet.

Kvinna och man i radiostudio.

Lyssna på Tiohundrapodden

Om innovation, smarta arbetssätt och spännande människor inom vård och omsorg.

En man och en kvinna går på en gångväg i sommargrönska. De ler och tittar i kameran. Mannen har t-shirt med Tiohundras logga.

Sök ett meningsfullt jobb!

Vill du göra skillnad på riktigt? Välkommen till Tiohundra! Vi jobbar med hälsa, vård och omsorg i hela Norrtälje kommun.