Hoppa till innehåll
Äldre man och hemtjänstpersonal skålar med kaffekoppar

Höga betyg för Tiohundras äldreboenden och hemtjänst

2023-11-29

Socialstyrelsens årliga undersökning visar att de äldre är nöjda med Tiohundra. Siffrorna är särskilt höga när det kommer till trygghet och bemötande. Både boenden och hemtjänst får 96 procents nöjdhet med personalens bemötande.

Socialstyrelsen genomför varje år en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Siffrorna för 2023 är höga för såväl hemtjänst som äldreboenden.

Höga siffror på trygghet och bemötande

94 procent av de som har hemtjänst genom Tiohundra känner sig trygga med att bo hemma med stöd från hemtjänsten och 96 procent säger att de alltid eller oftast blir väl bemötta av personalen.
90 procent av de boende på Tiohundras äldreboenden känner sig trygga. Även där är andelen som tycker att personalens bemötande 96 procent.

Många nöjda med sitt boende

Trivseln i rummet eller lägenheten på äldreboendena är också hög – 83 procent är nöjda. På Kristinagården i Hallstavik är siffran så hög som 100 procent.
Det syns en tydlig generell förbättring från föregående år för Tiohundras äldreboenden och siffrorna sticker ut positivt även på riksnivå.

– Jag tror att förbättringen beror på att vi har kommit i gång ordentligt igen efter pandemin. Flera aktiviteter som pausades är nu tillbaka, till exempel boenderåd. Det är jätteroligt att se det här fina resultatet, säger Ulrika Karlsson, verksamhetschef för Tiohundras äldreboenden.

Alla resultat från undersökningen ​"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" på Socialstyrelsen.se

Trevåningshus med inglasade balkonger, grönskande trädgård i förgrunden

Våra äldreboenden

Tiohundra har äldre- och demensboenden i hela Norrtälje kommun, från norr till söder.

Två kvinnor och en man i radiostudio

Hemtjänst med helhetsansvar

Vi är lyhörda för dina behov och önskemål, och tar tillvara dina och dina anhörigas synpunkter. Läs mer och lyssna på Tiohundrapodden om vår hemtjänst.