Hoppa till innehåll
Kvinna i vit blus och namnskylt med Tiohundras logotyp framför tegelbyggnad med texten Lasarett.
Chefläkare Susanne Bergenbrant Glas.

Premiär för digital patientsäkerhetsberättelse

2023-03-01

Även 2022 blev ett år präglat av pandemin, med vågor av ökad belastning på alla verksamheter i Tiohundra. Ändå har mycket viktigt utvecklingsarbete kunnat bedrivas. Bland annat detta beskrivs i bolagets patientsäkerhetsberättelse, som för första gången är digital.

Patientsäkerhetsberättelsen är till för att patienter, närstående, medarbetare och andra intresserade ska få en inblick i hur Tiohundra strävar efter att i alla lägen erbjuda så god och säker vård och omsorg som möjligt.

– Det är min förhoppning att en mer lättillgänglig patientsäkerhetsberättelse ska göra det möjligt för fler att ta del av hur vi arbetar för att uppnå en god och säker vård, säger chefläkare Susanne Bergenbrant Glas.

Patientsäkerhetsberättelsen är publicerad här på vår hemsida. Arbetet under året exemplifieras med poddinslag och filmer från verksamheten.

Läs patientsäkerhetsberättelsen här

Exempel på utvecklingsarbete som skett under året:

  • Ett digitalt patientplaneringssystem, ”Tavlan” har införts, som säkerställer aktuell och adekvat information på vårdenheterna. Det nya verktyget har också underlättat direktkommunikationen med rehabiliteringspersonalen angående rehabiliteringsinsatser. 2023 kommer sjuksköterskor att erbjudas utbildning i bland annat dokumentation och skyddad identitet.
  • Varje verksamhet ska ha ett ombud för psykisk ohälsa. Syftet är att samtliga medarbetare inom Tiohundra som möter patienter, brukare och kunder ska få tillgång till kompetenshöjning inom området. Detta för att ge medarbetarna bättre förutsättningar att möta den samhälleliga ökningen av psykisk ohälsa och kunna bidra förebyggande i ett tidigt skede.
  • Under 2022 påbörjades arbete med att identifiera de vårdförlopp som ska ingå i arbetet kring Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF). Sju vårdförlopp har nu identifierats.

Patientsäkerhetsberättelsen för 2022 är anpassad efter Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Regioners koncept Säker vård.

Så arbetade vi med patientsäkerhet 2023

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur Tiohundra strävar efter att i alla lägen erbjuda så god och säker vård och omsorg som möjligt.

Flagga med Tiohundras logga

Det här är Tiohundra

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige.