Hoppa till innehåll
Flagga med Tiohundras logotyp.

”2023 ett tufft år för sjukvården och omsorgen”

2024-02-05

Under 2023 har Tiohundra AB levererat vård och omsorg med hög tillgänglighet och god kvalitet. Samtidigt har bolagets ekonomiska utmaningar varit stora, vilket resulterat i ett underskott.

Tiohundras ekonomiska resultat för 2023 uppgår till -53 miljoner kronor.

– 2023 har varit ett tufft år för både sjukvården och omsorgen. Trots fortsatt kostnadsrestriktivitet, arbete för en hållbar grundbemanning och minskad sjukfrånvaro ser vi ett betydande ekonomiskt underskott, delvis orsakat av faktorer som vi inte kunnat råda över, säger Tiohundra AB:s VD Towa Jexmark.

Orsakerna till underskottet är främst hög kostnadsutvecklingstakt på grund av inflation och ökade personalkostnader, oförändrade ersättningsnivåer i vissa avtal liksom svårigheter att få ekonomisk bärighet för verksamheter i glest befolkade delar av kommunen.

Samtidigt visar bolaget goda resultat på många områden under 2023:

  • 94 procent har fått ett mottagningsbesök på Norrtälje sjukhus inom 30 dagar och 88 procent har fått operation eller behandling inom 90 dagar.
  • 97 procent har fått en medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvården inom tre dagar.
  • 97 procent har fått ett första besök inom 90 dagar inom barn- och ungdomspsykiatrin.
  • Äldreomsorgen och LSS-verksamheterna får goda resultat i brukarundersökningarna.

– Jag är stolt över det fina arbete våra medarbetare och chefer gjort för att korta köer och väntetider, återuppta verksamhet och fortsätta sitt förbättringsarbete, efter flera tuffa pandemiår. Det har gett resultat i form av hög tillgänglighet och god kvalitet på både vård och omsorg. På många områden sticker Tiohundra ut positivt, både jämfört med vår region och övriga landet, säger Towa Jexmark.

Under 2023 har också en förstudie av om- och tillbyggnad av Norrtälje sjukhus inletts.

– Ett modernt akutsjukhus som är dimensionerat för framtidens vårdbehov i vår expanderande kommun blir en avgörande kugge i den fortsatta utvecklingen av den unika Norrtäljemodellen, säger Towa Jexmark.