Hoppa till innehåll
Kvinna står med en gul mapp vid sidan av en ambulans. Ambulansföraren och kvinnan tittar i kameran.
Malin Gustafsson med den gula akutmappen, som används när brukare inom LSS söker vård akut.

Akutmapp för rätt stöd och omhändertagande

2024-03-04

Förbättrad vårdkvalitet och ökad patientsäkerhet är målet när den så kallade akutmappen nu används inom Tiohundras LSS-boenden. Mappen säkerställer att relevant information om brukaren finns samlad vid behov av akutsjukvård.

Lösa papper med läkemedelslistor och annan information, var innan akutmappens införande en verklighet som drabbade många brukare inom LSS när de sökte akutvård.

Akutmappen följer sedan tidigare den boende inom vård- och omsorgsboenden, som behöver söka akut vård. Nu är akutmappen även implementerad fullt ut inom LSS-gruppboenden i Tiohundra.

Samlad information genom vårdkedjan

Akutmappen innehåller bemötandeplan, läkemedelslista och en standardiserad blankett med information vid akutbesök på sjukhus.

– Bemötandeplanen kan till exempel handla om hur en brukare med begränsningar i sitt tal, istället kommunicerar med hjälp av bilder. Det handlar om att brukaren och vårdpersonalen ska förstå och kunna kommunicera med varandra på bästa sätt, berättar Malin Gustafsson, enhetschef inom LSS och en av initiativtagarna till införandet av mappen.

Hon fortsätter:
– Akutmappen innehåller även en läkemedelslista, som är bra för ambulanspersonalen att se, om de är inblandade i brukarens transport till akutmottagningen. 

Tillsammans med den standardiserade blanketten, som kan innehålla information om till exempel hjälpmedel och kontakt till anhöriga och boende, ger akutmappen en samlad bild av brukaren för vårdpersonalen.

Ökad patientsäkerhet

Malin Gustafsson menar att mappen är ett kvalitetslyft för brukaren genom hela vårdkedjan, från ambulansen, till akutmottagning och vårdavdelning, med målet att uppnå ökad patientsäkerhet.

– Nu riskerar ingen viktig information att försvinna på vägen och brukare kan få rätt stöd och omhändertagande av vårdpersonalen.

En uppdaterad akutmapp ger vårdpersonalen bättre förutsättningar att bemöta och behandla brukaren på bästa sätt. En gul akutmapp indikerar att personen kommer från LSS-verksamhet och en röd mapp att personen kommer från vård- och omsorgsboende.

Akutmappen är en del av Tiohundras utvecklingsarbete Guldstigen, med syfte att uppnå en jämlik, kunskapsbaserad och kvalitetssäkrad vård, hälsa och omsorg inom LSS, med brukarens behov och livskvalitet i fokus.

Tjej som ser glad ut håller i ett marsvin.

Insatser för dig med funktionsnedsättning

Vi erbjuder boenden, fritidsverksamhet och daglig verksamhet.