Hoppa till innehåll
Leende kvinna håller i mobil.
Under året anordnades en kampanj för att samla in uttjänta mobiler och surfplattor.

Återanvändning minskar Tiohundras miljöpåverkan

2024-02-05

Varje år sätter Tiohundra upp miljömål som gäller hela bolaget. Under 2023 lyckades verksamheterna nå samtliga mål. Till exempel har andelen skyddsförkläden i bioplast eller återvunnen plast ökat från 17 till 51 procent.

Tiohundras största miljöpåverkan kommer från läkemedel, livsmedel, transporter, el- och värmeförbrukning, samt förbrukningsvaror. Bolaget är miljöcertifierat och har under många år satsat på att minska miljöpåverkan. Arbetet ger positiva resultat, under 2023 nåddes samtliga mål.

Cirkularitet för att minska resursförbrukning

Ett nytt mål handlar om att öka cirkulära material- och produktflöden.

– Cirkularitet betyder att man förlänger livslängden på en produkt. Det bidrar till en minskad resursförbrukning och i förlängningen lägre koldioxidutsläpp, säger Anna-Lena Carling, miljöchef i Tiohundra.

– Det kan vara att man går över från engångs- till flergångsprodukter, men också att man köper in en återvunnen vara.

Det finns flera exempel på hur Tiohundra under 2023 har arbetat med cirkulära flöden. Bland annat har andelen skyddsförkläden i bioplast eller återvunnen plast ökat från 17 procent 2022 till 51 procent 2023.

Välfungerande återanvändning av möbler

Ett annat exempel är möbelåteranvändningen inom bolaget. Möbelförrådet drivs av dagligverksamhet inom LSS, och under 2023 har cirka 240 begagnade möbler och artiklar bytt ägare inom bolaget.


Under året anordnades också en kampanj för att samla in uttjänta mobiler och surfplattor. Tillverkningen av dessa har en stor klimatpåverkan och Tiohundra har sedan flera år ett avtal med Inrego, som använder teknisk innovation för att rekonditionera IT-produkter och förlänga livstiden på dem.

Engagerade medarbetare, chefer och miljöombud

Andra miljömål i Tiohundra som nåddes under 2023 var bland annat en minskning av matsvinn och en minskning av klimatpåverkan från livsmedel.

– Jag vill tacka för det stora engagemanget i miljöfrågorna. Det är tack vare medarbetare, chefer och miljöombud i Tiohundra som vi nådde samtliga mål förra året, säger Anna-Lena Carling.

Fröhängen och nyutslagna löv.

Mål för att minska miljöpåverkan

Under 2023 lyckades Tiohundra bland annat minska klimatpåverkan från livsmedel med 10 procent och matsvinnet med 41 procent.

Två män i kockkläder i storkök

Tiohundra är miljöcertifierat

Vårt miljöarbete fortsätter. 2022 minskade vi bland annat klimatpåverkan från livsmedel i bolaget med 10 procent.