Hoppa till innehåll
Fyra kvinnor sitter i soffgrupp och samtalar.
​Sjuksköterska Susann Janze, barnläkare Ellinor Ristoff, sjuksköterska Hillevi Andersson och enhetschef Viktoria Hägerfelth med mätplattan som kan användas i hemmet.

Positiva resultat med mätplatta vid övervikt och obesitas hos barn

2023-11-09

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen på Norrtälje sjukhus har börjat använda en mätplatta i hemmet för att öka barnets och föräldrarnas motivation till förändring. Hos en majoritet av de patienter som har använt mätplattan syns ett lägre eller stabiliserat BMI.

Sjuksköterskan Hillevi Andersson sätter händerna på plattan som står på bordet. Den ser ut som en våg, men visar inga siffror. När patienten ställer sig på den i hemmet registreras data i en app som föräldrarna och barnet har tillgång till. Informationen innehåller inga siffror, utan består av ett diagram där det syns om barnet är inom sitt målviktsområde.

Information skickas också till mottagningen där sjuksköterskan följer barnets BMI-utveckling. I appen finns möjlighet att chatta med mottagningen om frågor eller problem uppstår.

– Mätplattan är ett digitalt kompletterande verktyg som vi tar till när vi ser ett behov av lite extra motivation, förklarar Hillevi Andersson.

I appen kan man direkt se om de förändringar man gjort givit resultat. Barnläkaren Ellinor Ristoff är nöjd med verktyget, och säger att den snabba feedbacken är positiv för många.

–  Annars får man kanske vänta mellan en och tre månader på att se resultatet av de förändringar man gör. 

Gör upp en plan

Oftast kommer barn med övervikt eller obesitas till mottagningen via en remiss från BVC eller elevhälsan i skolan. Tillsammans gör man en plan som passar barnet. Hälsosamtal, telefonavstämningar, videomöten och fysiska besök är en del av behandlingen. I de fall det passar och familjen tycker att det är en bra idé kan mätplattan bli aktuell.

– Vi börjar med att göra en målviktskurva som barnet ska försöka följa, förklarar sjuksköterskan Susann Janze och visar på en skärm hur det ser ut när mottagningen får in resultaten av mätningarna.

Genom datan ser mottagningen om resultaten sticker i väg mycket åt fel håll och kan då ta kontakt med familjen för att höra hur det går. Målet är att barnet ska ställa sig på plattan varje dag, men på mottagningen är man noga med att det ska kännas bra. Det är också viktigt att undvika känslan av misslyckande.

– När familjerna själva börjar se vilka förändringar som fungerar och ser vad som är bra och mindre bra – då är vi nöjda, säger Hillevi Andersson.

Tät kontakt underlättar

Hos en majoritet av de patienter som har använt mätplattan syns ett lägre eller stabiliserat BMI. Just nu är det ett 40-tal barn som har en platta hemma. Mätplattan går att använda på barn från tre år, men på barn- och ungdomsmedicinska mottagningen ser man framför allt behovet hos lite äldre barn.

–  Tonåringar är en grupp där det är svårare att få positiva resultat. De bestämmer mer själva och de kanske har egna pengar som de kan köpa godis, mat och dryck för. Motivationen kan vara extra svår. Men för just den här gruppen fungerar plattan väldigt bra, säger Ellinor Ristoff.

Hillevi Andersson, Ellinor Ristoff och Susann Janze är överens om att kunskapen om barnobesitas generellt är för låg, även i vården.

– Obesitas är en sjukdomsdiagnos och man har rätt till vård. Det är barnet och familjen som måste göra jobbet, men vi ska ge ett så bra stöd det bara går.

Fakta/övervikt och obesitas hos barn

  • Barns längd och vikt mäts regelbundet på barnavårdscentralen och inom elevhälsan. Längden och vikten läggs sedan in i en speciell tabell med kurvor. Längden och vikten ska helst följa vissa kurvor i tabellen. Med hjälp av kurvorna kan man få en god vägledning om ett barn har övervikt eller obesitas.
  • Övervikt är inte en sjukdom men kan påverka barnets hälsa negativt. Det är inte skadligt att vara lite överviktig om barnet äter bra mat och har bra vanor för träning och rörelse. Om barnet fortsätter att öka i vikt så kan hen få obesitas. Det är en sjukdom.
  • Obesitas ger en ökad risk att få andra sjukdomar och besvär. Risken att få besvär ökar ju högre vikten är. De närstående vuxna behöver därför hjälpa barnet till hälsosammare levnadsvanor redan under barndomen. Ibland behövs även behandling från vården. Det beror på att många barn med obesitas får obesitas även som vuxna om de inte får vård tidigt.

Om övervikt och fetma hos barn på 1177.se

Tre kvinnor i inspelningsstudio. Mickar i förgrunden.

Tiohundrapodden – om fetma och övervikt

När blir övervikten farlig? Har alla samma förutsättningar att göra något åt sin vikt? Lyssna på Tiohundrapodden.

Äldre tegelbyggnad. I förgrunden en skylt med texten Norrtälje sjukhus.

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen är en specialistmottagning för barn och ungdomar upp till 18 år.