Hoppa till innehåll
Två kvinnor i småstadsmiljö, på en stenlagd gata.
Janina Witoslaw och Frida Langvad från Fokushuset ser ett behov av att kunna stötta anhöriga till personer i missbruk på ett bra sätt.

Fokushuset startar grupp för anhöriga till personer i missbruk

2022-11-21

Att vara anhörig till en person som har ett missbruk kan innebära ångest, nedstämdhet, förtvivlan och inte minst en känsla av ensamhet. Nu erbjuder Fokushuset i Tiohundra kostnadsfria gruppträffar för närstående.

– Vi ser ett stort behov av att kunna stötta anhöriga på ett bra sätt. Många av våra patienter med beroendeproblem vittnar om att de har vänner och släktingar som också drabbas. Vi vet också att det finns personer med beroende som inte har en pågående kontakt med oss. Dessa personer har förstås också närstående som kan behöva stöd och råd i sin svåra situation, säger Janina Witoslaw, beroendeterapeut på Fokushuset.

Kommunens första anhöriggrupp

Den anhöriggrupp som startar i januari är kommunens första. Den är kostnadsfri, kräver ingen registrering eller tidigare vårdkontakt, och inget från träffarna journalförs på något sätt.

– Det enda man behöver göra är att ringa och anmäla sig, så att vi vet hur stor gruppen blir. Det råder förstås fullständig sekretess och ingen får veta att du som anhörig varit här, säger Janina Witoslaw.

Hon berättar att uppskattningsvis 4,5 miljoner svenskar på något sätt är närstående till en person med psykisk ohälsa eller beroende av olika slag.

– Vi vet också att en av tio påverkas negativt av en närståendes alkoholkonsumtion, som ett exempel. Den som befinner sig i den här situationen är med andra ord verkligen inte ensam. Det här är en grupp som verkligen sliter och har det jättetufft, ofta under en mycket lång tid. De löper också risk att själva drabbas av ohälsa, som hjärtproblem, sömnsvårigheter eller ångestattacker. Det känns oerhört viktigt att kunna fånga upp och stödja dem på bästa sätt.

”Jag är viktig”

Anhöriggruppen kommer bland annat att prata om hur närstående påverkas av sjukdomen, om medberoende och vad man som närstående kan göra för att må bättre.

Det sista glöms ofta bort, tycker Janina Witoslaw. Därför heter gruppen ”Jag är viktig”.

– Det här blir ett tillfälle att vända blicken till sig själv och för en gångs skull fokusera på hur jag själv mår. Det är något som många i den här situationen ständigt tvingats prioritera bort, ibland hela livet.

Fem gruppträffar är inplanerade, med början den 12 januari.

– Vi börjar med dessa träffar. Men det kan absolut bli en fortsättning om vi ser att det finns ett behov. Och det tror vi verkligen, säger Frida Langvad, enhetschef för Fokushuset.

Anmälan till anhöriggruppen

Gruppen träffas första gången torsdagen den 12 januari kl 16-18. Därefter är ytterligare fyra träffar planerade, varannan torsdag.

Anmälan görs till Fokushusets samordnare Ann Berg på telefon 08-123 263 18. Du behöver bara uppge ditt förnamn.

Blomma växer upp ur spricka i asfalt

Välkommen till Fokushuset

Fokushuset för beroende och psykiatri erbjuder olika former av individuella samtal, gruppsamtal och aktiviteter för ett fungerande liv.

En man sitter på en stol, mittemot en tjej.

Så söker du hjälp

Det finns olika sätt att kontakta vården om du mår psykiskt dåligt eller har problem med beroende. Här hittar du information om hur du kan gå till väga.