Hoppa till innehåll

Våra LSS-boenden

Boenden för vuxna

De två huvudformerna för vuxenboende är gruppbostad och servicebostad. I båda ingår god omvårdnad, du får stöd kring dina behov kopplade till funktionsnedsättningen och att skapa en meningsfull fritid.

Gruppbostad

En gruppbostad består av max sex lägenheter som ligger i nära anslutning till personal- och gemensamhetsutrymmen. Här finns personal som erbjuder stöd och service dygnet runt.

Servicebostad

Lägenheterna i en servicebostad kan antingen vara placerade i grupp eller enskilt. Du som bor här har tillgång till gemensamhetsutrymmen och personal dygnet runt.

Våra boenden för vuxna

Boenden för barn och unga

Insatsen anpassas och utformas individuellt efter dina behov. Regelbunden kontakt och möten hålls med föräldrar/vårdnadshavare.

Utöver omvårdnad har du också rätt till kultur och en meningsfull fritid. Olika aktiviteter som exempelvis utflykter, bad och ridning planeras utifrån önskemål.

Personal finns självklart tillgänglig dygnet runt. Stödpersoner tar extra ansvar för att du får rätt hjälp och stöd. Vi värnar om att lek, värme och närhet ska genomsyra vår verksamhet.

Vårt barnboende Vårsolen

Korttidsboenden

Korttidsboende utanför det egna hemmet innebär att du som har en funktionsnedsättning och tillhör personkrets 1 enligt LSS-lagen, får möjlighet till boende ett visst antal dygn varje månad. Du får miljöombyte och rekreation samtidigt som din vårdnadshavare får avlastning.

Insatsen anpassas och utformas individuellt efter dina behov och för att vistelsen ska bli så bra som möjligt. Utöver omvårdnad har du också rätt till kultur och en meningsfull fritid. Olika aktiviteter planeras - framförallt på helger och lov, efter önskemål. Du betalar för dina aktiviteter själv.

Våra korttidsboenden

Så här ansöker du om LSS-insatser

Du ansöker om en biståndsbedömd insats hos Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).

Så ansöker du om en biståndsbedömd insats – information hos Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Senast uppdaterad
2024-03-22