Hoppa till innehåll

Lilla ABC 1-2 år

Har du barn mellan 1 och 2 år och vill bidra till forskning om stöd till föräldrar med små barn? Då har du möjlighet att delta i vår forskningsstudie där vi prövar
effekterna av ett nytt stöd till föräldrar, Lilla ABC.

Hälften av de som tackar ja till att delta i studien lottas till att delta i föräldraträffar i Lilla ABC och hälften till fyra korta föreläsningar om föräldraskap och barns utveckling. Föräldraträffarna i Lilla ABC handlar om hur du kan stödja ditt barns utveckling och hantera utmaningar som förälder. I forskningsstudien vill vi ta reda på om innehållet i Lilla ABC har betydelse för att stärka föräldrar och bidra till barns positiva utveckling.

Alla föräldrar som deltar i studien är precis lika viktiga för forskningen och bidrar till att utveckla stöd till föräldrar med små barn. Samtliga föräldrar som tackar ja till att delta i studien får fylla i föräldraenkäter vid olika tidpunkter. Frågorna handlar om hur det är för dig att vara förälder och om ditt barns utveckling.

Vad innebär det att delta i studien?

Om ni blir lottade till att delta i föräldraträffar träffas ni i mindre grupper och ses vid fyra tillfällen. Varje träff är en timme och avslutas med fika och umgänge. Mellan träffarna har ni tillfälle att pröva och öva hemma. Föräldraträffarna leds av utbildade gruppledare. Små barn är välkomna att följa med.

Om ni blir lottade till gruppen som erbjuds fyra korta föreläsningar så sker de digitalt och länkar kommer att skickas via mail.

För att delta i studien behöver ditt barn vara inskrivet på BVC i Tiohundra.
Vill du var med? Hör av dig till din BVC-sjuksköterska eller mejla oppna.forskolan@tiohundra.se

Nästa kursstart är tisdag 16/4 klockan 10.00.

Senast uppdaterad
2024-01-05