Hoppa till innehåll

Patientsäkerhetsberättelse 2023

Denna patientsäkerhetsberättelse är till för att du som patient, närstående och medarbetare ska få en inblick i hur vi strävar efter att i alla lägen erbjuda så god och säker vård som möjligt.

Exempel från verksamheten

I ett samtal med Tiohundras FoUUI-chef Helena Hvitfeldt berättar Lovisa Jäderlund Hagstedt, biträdande verksamhetschef för primärvården, och Ulrika Karlsson, verksamhetschef för vård- och omsorgsboende, om hur deras verksamhetsområden arbetat med patientsäkerhet under året.

Illustration som visar verksamhetsmodellen

Tiohundras verksamhetsmodell

Vårdbolaget Tiohundras arbete utgår från vår verksamhetsmodell, som beskriver hur vi arbetar med ständiga förbättringar, partnerskap med patienter, brukare och närstående, och hur bolagets värdegrund och vision påverkar arbetet.

Handlingsplan för säker vård

Cchefläkare Susanne Bergenbrant Glas berättar om de nationella, regionala och lokala handlingsplanerna för säker vård.

Handlingsplan för säker vård

Vi vill uppnå god och säker vård överallt och alltid. Ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada.
– Chefläkare Susanne Bergenbrant Glas

Ladda ner patientsäkerhetsberättelsen

Här kan du ladda ner vår patientsäkerhetsberättelse för 2023 i pdf-format för utskrift.

Patientsäkerhetsberättelse 2023 för Tiohundra AB (pdf)

Kvinna i vit blus och namnskylt med Tiohundras logotyp framför tegelbyggnad med texten Lasarett.

Vårt patientsäkerhetsarbete – en sammanfattning

Tiohundras chefläkare sammanfattar patientsäkerhetsarbetet under 2023.

Kvinna med blodtrycksmätare runt armen.

Förutsättningar för säker vård

Så hjälper våra mål, strategier, ledning och styrning oss att bedriva en säker vård.

Kvinna kliver in i bil med Tiohundras logotyp på dörren.

Vad gör vi för att få en säker vård?

Det här gör vi för att bedriva en säker vård i dag och i framtiden.

En man och en kvinna i sjukvårdskläder.

Mål, strategier och utmaningar

Våra övergripande mål, strategier och utmaningar för kommande år.

Två kvinnor lagar mat i ett kök

Patientsäkerhetsarbetet i omsorgen

Här kan du ladda ner och läsa om hur våra omsorgsverksamheter arbetat med patientsäkerhet under 2023.

Senast uppdaterad
2024-02-28