Hoppa till innehåll

Flyktinghälsan

Kvinna kramar om barn i bil.

Kontakt och mer information

Telefon: 08-123 283 16
E-post: flyktinghalsan@tiohundra.se
(kom ihåg att aldrig maila personuppgifter)

1177: Healthcare in Stockholm county

Flyktinghälsan i Tiohundra erbjuder hälsosamtal för asylsökande, papperslösa, kvotflyktingar och anknytningsinvandrare som kommer till Norrtälje kommun.

Hälsosamtal erbjuds också till flyktingar som beviljats uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv, som aktiverats med anledning av kriget i Ukraina.

Hälsosamtalet syftar till att:

1. Ge en introduktion till svensk hälso- och sjukvård. Hur man söker vård, vart man vänder sig, vad det kostar, information om vaccin etc.

2. Identifiera vårdbehov. Individuella hälsoproblem tas upp och patienten hänvisas eller remitteras till rätt vårdinstans. Flyktinghälsans läkare följer upp eventuellt avvikande prover som gjorts i samband med hälsosamtalet. I övrigt hänvisas patienten till andra vårdkontakter, så som till exempel vårdcentralen.

3. Upptäcka eventuella smittsamma sjukdomar genom provtagning. Vissa screeningprover tas och följs upp om de avviker.
Hälsosamtalet är frivilligt och kostnadsfritt. Flyktinghälsan utgår från Bergshamra vårdcentral, men samtalen genomförs på alla Tiohundras vårdcentraler.

Erbjudandet om hälsosamtal skickas till den adress som uppgivits till Migrationsverket.

Mer om flyktinghälsan

I filmen nedan berättar samordnare Karin Sundkvist mer om vad man kan få hjälp med hos flyktinghälsan.

Å med byggnader intill och blommor i förgrunden.

Så söker du vård

1177, vårdcentralen, närakuten eller akuten? Här finns information om var du kan vända dig för att få hjälp.

Sjuksköterska vid skrivbord.

Välkommen till vårdcentralen

Våra vårdcentraler erbjuder bokade tider, akuttider samma dag och telefonrådgivning.

Senast uppdaterad
2022-09-16