Hoppa till innehåll

Mål, strategier och utmaningar för kommande år

En man och en kvinna i sjukvårdskläder.

Övergripande mål

Digitalt och fysiskt tillgänglig hälsa, vård och omsorg

  • Vi ökar den digitala och fysiska tillgängligheten för våra patienter, brukare och boende.
  • Vi utvecklar moderna kommunikationskanaler utifrån kundens behov.

Vi är förebilder och nytänkande

  • Vi använder lämpliga metoder för att uppnå hög kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet.
  • Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Vi är stolta arbetsgivare

  • Vi har stolta chefer och medarbetare som är engagerade, delaktiga och som utvecklas.
  • Vi skapar god arbetsmiljö genom att samarbeta och utbilda över gränserna.

Strategier

Vi ska vara köfria, topprankade, kostnadseffektiva.

  • Köfritt kan till exempel innebära korta väntetider, snabb hjälp eller hög tillgänglighet.
  • Topprankade kan till exempel vara uppfyllda kvalitetskrav eller bra resultat i patient- eller brukarenkäter.
  • Kostnadseffektivitet kan vi uppnå till exempel genom smarta arbetssätt och med hjälp av ny teknik och digitala verktyg.

Utmaningar för kommande år

Bolaget har identifierat tre områden som våra största utmaningar inför 2024: Bemanning, arbetssätt samt chef- och ledarskap. Om vi inte når förbättringar inom dessa områden får vi sämre förutsättningar att bedriva en säker vård.

Vi arbetar därför fortlöpande med ständiga förbättringar för att leva upp till vår värdegrund och vår vision om Hälsa vård och omsorg där du är.

Kvinna i vit blus och namnskylt med Tiohundras logotyp framför tegelbyggnad med texten Lasarett.

Vårt patientsäkerhetsarbete – en sammanfattning

Tiohundras chefläkare sammanfattar patientsäkerhetsarbetet under 2023.

Kvinna med blodtrycksmätare runt armen.

Förutsättningar för säker vård

Så hjälper våra mål, strategier, ledning och styrning oss att bedriva en säker vård.

Kvinna kliver in i bil med Tiohundras logotyp på dörren.

Vad gör vi för att få en säker vård?

Det här gör vi för att bedriva en säker vård i dag och i framtiden.

Två kvinnor lagar mat i ett kök

Patientsäkerhetsarbetet i omsorgen

Här kan du ladda ner och läsa om hur våra omsorgsverksamheter arbetat med patientsäkerhet under 2023.

Senast uppdaterad
2024-02-19