Hoppa till innehåll

Tidigare års patientsäkerhetsberättelser

Patientsäkerhetsberättelsen redovisar hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts under det gångna året.

Patientsäkerhetsberättelsen är till för att du som patient, närstående och medarbetare ska få en inblick i hur vi genom att arbeta med ständiga förbättringar strävar efter att erbjuda god och säker vård till alla våra patienter. Att vården är patientsäker är en av våra viktigaste prioriteringar.

Senast uppdaterad
2024-02-19