Hoppa till innehåll

Akademisk vårdcentral

Vid Akademisk vårdcentral (AVC) Norrtälje bedrivs forskning och fortbildning i samverkan med det dagliga vårdarbetet, till gagn för både kunder och medarbetare.

Kunderna får lättare tillgång till nya och vetenskapligt beprövade forskningsrön, samtidigt som medarbetarna får större möjligheter till utveckling och kompetenslyft.

Sammanhållande nod

Tiohundras akademiska vårdcentral är en sammanhållande nod för primärvården i de norra länsdelarna, med fokus på att stärka lärandemiljöerna inom primärvården och stimulera till patientnära forskning.

Evidensbaserad och patientsäker vård

Målet med AVC är en kontinuerlig utvecklockaning mot en attraktiv, evidensbaserad och patientsäker vård.

Tiohundra utgör en av åtta akademiska vårdcentraler i Stockholms län.

Akademiskt primärvårdscentrum

Kontakt

Helena Hvitfeldt
FoUUI-chef
Tel 08-123 263 96
helena.hvitfeldt@tiohundra.se

Senast uppdaterad
2023-08-30