Hoppa till innehåll

Så arbetade vi med patientsäkerhet under 2023

Kvinna i vit blus och namnskylt med Tiohundras logotyp framför tegelbyggnad med texten Lasarett. Infälld i bilden en symbol med rubriken Agera för säker vård.
Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare, Tiohundra AB, sammanfattar bolagets arbete med patient- och brukarsäkerhet under 2023.

Under 2023 har vi haft fokus på bemanningsfrågor för att upprätthålla patientsäkerheten. Vi har tvingats prioritera, men vi har behållit goda siffror både på tid till besök och tid till behandling.

Under året har vi haft utmaningar i att rekrytera och behålla kompetent personal vilket har resulterat i svårigheter att hålla vårdplatser öppna och att ge besökstider för till exempel årskontroller.

Vår verksamhet utgår från våra värderingar:

  • Hög kvalitet i alla våra insatser genom delaktighet.
  • God tillgänglighet skapar trygghet.
  • Genom ett jämlikt bemötande visar vi respekt.

Patientsäkerhetsberättelsen för 2022 och nu 2023 är anpassad efter Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Regioners koncept Säker Vård.

Det nya förra året var att vi gjorde den i den digital version, vilket vi fortsätter med också i år. Den finns här på vår webb och innehåller text, bilder men även filmer med mera för att ge alla intresserade en mer omväxlande och lättillgänglig patientsäkerhetsberättelse.

Förhoppningsvis så kan detta leda till att fler kan ta del av vilka insatser som sker inom Tiohundra för att vi ska kunna fortsätta ge god och säker vård och omsorg.

Inför 2024 har bolaget en ny VD, vi startar en ny förbättringsledarutbildning och vi har planer på att öka samverkan med våra patienter och närstående, något som pandemin till stor del satte stopp för.

Vi ska jobba systematiskt med att minska patientsäkerhetsrisker vid vårdövergångar och genom vår värdegrund ska vår säkerhetskultur förstärkas. 2024 vill jag se fler patienter som medskapare i sin egen vård.

Vi vill leva vår vision – Hälsa vård och omsorg där du är.

Susanne Bergenbrant Glas
Chefläkare

Kvinna med blodtrycksmätare runt armen.

Förutsättningar för säker vård

Så hjälper våra mål, strategier, ledning och styrning oss att bedriva en säker vård.

Kvinna kliver in i bil med Tiohundras logotyp på dörren.

Vad gör vi för att få en säker vård?

Det här gör vi för att bedriva en säker vård i dag och i framtiden.

En man och en kvinna i sjukvårdskläder.

Mål, strategier och utmaningar

Våra övergripande mål, strategier och utmaningar för kommande år.

Två kvinnor lagar mat i ett kök

Patientsäkerhetsarbetet i omsorgen

Här kan du ladda ner och läsa om hur våra omsorgsverksamheter arbetat med patientsäkerhet under 2023.

Senast uppdaterad
2024-02-19