Hoppa till innehåll

Bolagsledning

Peter Graf, VD
peter.graf@tiohundra.se
Nås via VD-assistent Dottie Sandvik
Tel: 08-123 264 24
dottie.sandvik@tiohundra.se

Susanne Bergenbrant Glas
Chefläkare (mån-ons)
susanne.bergenbrant.glas@tiohundra.se
Tel: 08-123 260 70

Sune Forsberg
Chefläkare (tor-fre)
Verksamhetschef, anestesi, operation, intensivvård, medicinska och opererande specialiteter
sune.forsberg@tiohundra.se
Tel: 08-123 261 04

Tuija Fehrm
Verksamhetschef, funktionsstöd och service
tuija.fehrm@tiohundra.se
Tel: 08-123 274 79

Ann Garpefält
Verksamhetschef, mottagningar
ann.garpefalt@tiohundra.se
Tel: 08-123 260 17

Ulrika Karlsson
Verksamhetschef, vård- och omsorgsboende
ulrika.karlsson@tiohundra.se
Tel: 08-123 267 45

Jesper Kyrk
Verksamhetschef, hemtjänst och personlig assistans
jesper.kyrk@tiohundra.se
Tel: 08-123 267 44

Sophie Lindberg
Verksamhetschef, barn, ungdom, familj, psykiatri, habilitering
sophie.lindberg@tiohundra.se
Tel: 08-123 263 01

Laila Lindroth
Administrativ chef
laila.lindroth@tiohundra.se
Tel: 08-123 265 37

Catarina Pommer
Verksamhetschef, vårdavdelningar, akut- och diagnostikenheter
catarina.pommer@tiohundra.se
Tel: 08-123 268 25

Johan Stjernfält
Ekonomidirektör
johan.stjernfalt@tiohundra.se
Tel: 08-123 264 07

Anneli Utas
Verksamhetschef, primärvård
anneli.utas@tiohundra.se
Tel: 08-123 266 06

Louise Westin
Personaldirektör
louise.westin@tiohundra.se
Tel: 08-123 265 44

Senast uppdaterad
2022-05-09