Hoppa till innehåll

Bolagsledning

Towa Jexmark
VD
Nås via VD-assistent Dottie Sandvik
Tel: 08-123 264 24
dottie.sandvik@tiohundra.se

Susanne Bergenbrant Glas
Chefläkare (mån-ons)
susanne.bergenbrant.glas@tiohundra.se
Tel: 08-123 260 70

Tuija Fehrm
Verksamhetschef, funktionsstöd och service
tuija.fehrm@tiohundra.se
Tel: 08-123 274 79

Sune Forsberg
Verksamhetschef, anestesi, operation, intensivvård, medicinska och opererande specialiteter
sune.forsberg@tiohundra.se
Tel: 08-123 261 04

Ann Garpefält
Verksamhetschef, mottagningar
ann.garpefalt@tiohundra.se
Tel: 08-123 260 17

Helena Hvitfeldt
FoUUI-chef
helena.hvitfeldt@tiohundra.se
Tel: 08-123 263 96

Jenny Karlsson
Tf verksamhetschef, primärvård
jenny.m.karlsson@tiohundra.se
Tel: 08-123 266 06

Ulrika Karlsson
Verksamhetschef, vård- och omsorgsboende
ulrika.karlsson@tiohundra.se
Tel: 08-123 267 45

Jesper Kyrk
Verksamhetschef, hemtjänst och personlig assistans
jesper.kyrk@tiohundra.se
Tel: 08-123 267 44

Sophie Lindberg
Verksamhetschef, barn, ungdom, familj, psykiatri, habilitering
sophie.lindberg@tiohundra.se
Tel: 08-123 263 01

Désirée Lundberg
Administrativ chef, tf personaldirektör
desiree.lundberg@tiohundra.se
Tel: 08-123 263 52

Catarina Pommer
Verksamhetschef, vårdavdelningar, akut- och diagnostikenheter
catarina.pommer@tiohundra.se
Tel: 08-123 268 25

Johan Stjernfält
Ekonomidirektör
johan.stjernfalt@tiohundra.se
Tel: 08-123 264 07

Patrik Törnberg
IT-chef
patrik.tornberg@tiohundra.se
Tel: 08-123 267 97

Senast uppdaterad
2024-01-08