Hoppa till innehåll

Så går det till

Behövs remiss?

Kontakt med oss sker via remiss eller egenanmälan på telefon.

Första besöket

Ni kallas till ett nybesök för att kartlägga de problem ni söker för och vi formulerar problemet tillsammans. Därefter träffas vi ytterligare ett par gånger för att ställa fördjupade frågor så att vi inte missar viktig information. När det är gjort beslutar vi om fortsatt kontakt, avslut eller hänvisar till annan insats. 

Fortsatt behandling

Vid beslut om fortsatt kontakt skriver vi tillsammans en vårdplan och därefter kommer ni att bli kallade för att påbörja den insats vi har kommit överens om. Vi arbetar fokuserat med ert problem utifrån vår gemensamma vårdplan mellan 5-7 gånger.

Utvärdering

Då insatsen är färdig gör vi en gemensam utvärdering av vårdbehov för att se om vi kan avsluta eller om ni behöver ytterligare behandling på BUP. Om bedömningen är att ni behöver ytterligare behandling på BUP skriver vi in det i vårdplanen. Om vårdnivån har ändrats hänvisas ni vidare till rätt instans.

BUP kan bland annat erbjuda

  • Medicinsk behandling
  • Traumabehandling
  • Pyskodynamisk behandling
  • KBT-behandling
  • Familjebehandling
  • Barnterapi
  • Barnorienterad familjeterapi
  • Triadlek
  • Gruppbehandling av olika slag

BUP Kärnan

Senast uppdaterad
2023-08-30