Hoppa till innehåll

Förslag tar form i förstudien för om- och utbyggnad av Norrtälje sjukhus

2024-06-17

Under årets första halva har alternativen för en eventuell om- och utbyggnad av Norrtälje sjukhus utvärderas och bearbetats. ”Prioriteringar är inte enkla, men engagemanget är stort och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer fram till något bra” säger Tiohundras projektchef Moa Brismo.

Under hösten ska ett av alternativen väljas och in i det sista arbetar projektgruppen från Tiohundra, Locum och arkitekterna från White för att i förslagen tillgodose så många av behoven på sjukhuset som möjligt. Samtidigt behöver man hålla kostnaderna nere och hitta lösningar som är genomförbara. Arbetet sker hela tiden i nära samarbete med verksamheterna på sjukhuset.

Viktig kompetens och kunskap på sjukhuset

– Förstudien är ett stort projekt både för Locum och Tiohundra. Vi behöver alla varandra i det här och vi vill verkligen tacka verksamheterna för tålamod, engagemang och snabba svar på frågor som har uppkommit, säger Martin Max, projektledare från Locum.

Oscar Stein, huvudprojektledare i Tiohundra instämmer:

– Vi är väldigt tacksamma för att verksamheterna har ställt upp och tagit sig tid. Den kompetens, erfarenhet och kunskap om Norrtälje sjukhus som de har går inte att läsa sig till.

Studiebesök viktiga

Delaktighet är något man prioriterar högt i projektet med förstudien. Tiohundras projektgrupp har under våren bland annat haft ett möte med patientföreningar i Norrtälje kommun för att samla in deras synpunkter.

Studiebesök är också en viktig del i den här fasen av förstudien. Under våren har projektgruppen besökt Nyköpings lasarett, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och Värnamo sjukhus, och efter sommaren blir det fler besök, bland annat på Gävle sjukhus.

– Det är väldigt viktigt att lära sig av andras framgångar och misstag, man får veta mycket både på en övergripande nivå och på ett detaljplan, säger Rune Fagerlund, en av projektledarna i Tiohundra.

Under hösten fortsätter arbetet med skisserna, för att sedan övergå i en fas där man förankrar, granskar och sammanställer ett alternativ att gå vidare med.

Fakta om förstudien

Förstudien för en om- och utbyggnad av Norrtälje sjukhus bedrivs i samverkan mellan fastighetsförvaltaren Locum AB, Tiohundra och Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON). En gemensam vision för projektet är ”En hållbar plats för framtidens hälsa och sjukvård”. Förstudien är i ett tidigt skede, och inget beslut finns ännu om ett genomförande.

Höstsol på tegelbyggnader, grönska i förgrunden

Akutsjukhuset i Roslagen

Region Stockholms nordligaste akutsjukhus har närakut, akutmottagning, intensivvård, röntgen och specialistmottagningar.

Fontän i förgrunden, i bakgrunden entré till ljus tegelbyggnad, Norrtälje sjukhus.

Om- och tillbyggnad av Norrtälje sjukhus

Följ förstudien och vägen mot ett moderniserat, om- och tillbyggt Norrtälje sjukhus.