Hoppa till innehåll

Om- och tillbyggnad av Norrtälje sjukhus

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade våren 2023 att inleda en förstudie om ut- och ombyggnad av Norrtälje sjukhus. Planeringen inför förstudien inleds under hösten 2023.

Sjukhuset levererar redan i dag vård av hög kvalitet, men i lokaler som inte lever upp till dagens och morgondagens behov.

Ett moderniserat, om- och tillbyggt Norrtälje sjukhus möjliggör en fortsatt utveckling av akutsjukvården i norra Stockholms län.

Förstudien görs i samverkan med Tiohundra AB:s ägare, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Behovsanalysen i korthet

Den behovsanalys som gjorts inför förstudien omfattar bland annat nya och ombyggda lokaler för

  • akutmottagning
  • saneringsanläggning
  • operationssalar
  • sterilcentral
  • röntgen
  • akutvård- eller intermediärvårdplatser

Analysen lyfter även fram behovet av mer ändamålsenliga lokaler för den planerade vården, där mottagningarna och sjukhusområdets vårdcentraler ingår, samt behovet av lokaler för att bedriva klinisk utbildning.

Nyheter om projektet

Senast uppdaterad
2023-09-13