Hoppa till innehåll
Två kvinnor utanför Norrtälje sjukhus. En tredje kvinna pekar på en del av bygganden.
​Ann Garpefält (till höger) berättar om Norrtälje sjukhus för arkitekterna Charlotte Ruben och Karin Törnquist.​

Arkitekter besöker Norrtälje sjukhus: "Viktigt att inte tappa närheten"

2023-10-31

– Det är uppenbart att det behövs mer yta. Samtidigt har jag en väldig respekt för det som är byggt. För den själ som sjukhuset utstrålar. Det är viktigt att inte tappa närheten, säger Charlotte Ruben, en av de arkitekter som ska arbeta med förstudien om en framtida modernisering och utbyggnad av Norrtälje sjukhus.

Det nuvarande sjukhuset konstruerades med konst och läkekonst i samverkan utifrån tankar om arkitekturens betydelse för hälsa och tillfrisknande. Utformningen är resultatet av ett samarbete mellan arkitekter, konstnärer och vårdpersonal. Sjukhusets arkitektur har rönt internationell uppmärksamhet och de internationella studiebesöken har varit många under åren.

– Det märks att de tidigare arkitekterna haft en känsla för platsen och läget, säger arkitekt Charlotte Ruben, som jobbat med olika sjukhus och vårdmiljöer i drygt 20 år, när hon vandrar runt på sjukhuset.

Kvinna i sjukhuskläder visar ett rum på akutmottagningen för en grupp människor.

Arkitekten och kollegan Karin Törnquist, instämmer. Även hon har lång erfarenhet av vårdmiljöer och tycker att det är mycket vackra byggnader med fin ljussättning och genomtänkta färger.

I och med besöket på sjukhuset upplever Karin Törnquist att hon fått en första känsla för patientflöden och sjukhusets struktur.

– När det gäller komplexa miljöer såsom sjukhus, är det viktigt att ha en nära kontakt med de som ska nyttja lokalerna, menar hon. Ytorna ska användas effektivt, vara hållbara, tillgängliga och väl anpassade för ändamålet.

Om förstudien

I maj 2023 beslutade regionstyrelses arbetsutskott att en förstudie för om- och tillbyggnad av Norrtälje sjukhus skulle inledas. Förstudien påbörjades i oktober 2023 och beräknas pågå under 1,5 år. Efter genomförd förstudie fattas beslut om projektet ska gå in i ett programskede för vidare projektering. Först därefter tas beslut om ett eventuellt genomförande av en om- och tillbyggnad av sjukhuset. Förstudien är därmed ett tidigt skede i en process som kommer att ta många år. Förstudien bedrivs i samverkan mellan Locum AB, Tiohundra och Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje.​

Fontän i förgrunden, i bakgrunden entré till ljus tegelbyggnad, Norrtälje sjukhus.

Om- och tillbyggnad av Norrtälje sjukhus

Följ förstudien och vägen mot ett moderniserat, om- och tillbyggt Norrtälje sjukhus.

Höstsol på tegelbyggnader, grönska i förgrunden

Akutsjukhuset i Roslagen

Region Stockholms nordligaste akutsjukhus har närakut, akutmottagning, intensivvård, röntgen och specialistmottagningar.