Hoppa till innehåll
En man och två kvinnor i ljus förrådslokal på sjukhus.
Anneli Jansson, undersköterska på kirurg- och urologimottagningen, visar runt i lokalerna. Ulrika Lann, vårdlokalutvecklare på Locum AB och Rune Fagerlund ställer frågor och lyssnar på behoven.

Förstudie om utbyggnad av Norrtälje sjukhus igång

2023-09-12

I maj beslutade regionstyrelsens arbetsutskott att en förstudie om ut- och ombyggnad av Norrtälje sjukhus skulle inledas. Planeringen av förstudiens olika faser har nu startat.

De äldsta delarna av Norrtälje lasarett stod klara i slutet av 1800-talet, och de nyare delarna av sjukhuset invigdes 1996. De senaste decennierna har antalet patienter ökat och lokalerna anses inte längre tillräckliga. Behovsanalysen föreslår såväl en modernisering av befintliga lokaler som en utbyggnad av sjukhuset.

– Det är många pusselbitar som måste falla på plats i ett så här omfattande projekt, berättar Rune Fagerlund, som är projektledare och lokalstrateg i det arbete med förstudien som nu tar fart.

Förstudien görs i samverkan med Tiohundra AB:s ägare, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Arbetsmiljön viktig

Rune Fagerlund har tidigare under flera år arbetat på Locum AB och Danderyds sjukhus i olika fastighetsprojekt. Som lokalstrateg kommer han att vara en viktig kunskapskälla i arbetet med att ta fram en förstudie.

– Det är nödvändigt att alla vårdflöden och processer fungerar för patientsäkerheten, säger Rune Fagerlund och fortsätter:

– Arbetsmiljön är också något jag vurmar för eftersom den påverkar hur vi bemöter och behandlar patienterna. Det är viktigt att flödena fungerar för såväl patienter som medarbetare. Något som man behöver ha med sig i en om- och utbyggnation.

I samverkan med patientföreträdare

Ann Garpefält, verksamhetschef på sjukhuset, och Moa Brismo, chef för projektet, menar båda att det är viktigt att projektet genomförs i nära samverkan mellan sjukhusledning, medarbetare och patientföreträdare. Flera arbetsgrupper kommer att bildas för att ta vara på den kompetens och erfarenhet som finns.

– Vi måste ha all kunskap och en samlad behovsbild med oss i förstudien, för att om några år kunna sätta spaden i marken med allas bästa för ögonen, såväl patienter som medarbetare, säger Moa Brismo.

– Vi behöver bygga inte bara för vår närtid, utan för framtiden, säger Ann Garpefält.

Tidsplan för projektet

Först efter genomförd förstudie kan beslut fattas om genomförande av om- och tillbyggnaden. Förstudien beräknas pågå i cirka 18 månader. Tidigare erfarenheter visar att det tar 6-10 år att genomföra ett projekt i liknande storlek, när alla erforderliga beslut fattats.

Fontän i förgrunden, i bakgrunden entré till ljus tegelbyggnad, Norrtälje sjukhus.

Om- och tillbyggnad av Norrtälje sjukhus

Följ förstudien och vägen mot ett moderniserat, om- och tillbyggt Norrtälje sjukhus.

Höstsol på tegelbyggnader, grönska i förgrunden

Akutsjukhuset i Roslagen

Region Stockholms nordligaste akutsjukhus har närakut, akutmottagning, intensivvård, röntgen och specialistmottagningar.