Hoppa till innehåll

Mål, strategier och utmaningar för kommande år

Tre kvinnor tittar på en storbilds-tv.

Övergripande mål

Digitalt och fysiskt tillgänglig hälsa, vård och omsorg

  • Vi ökar den digitala och fysiska tillgängligheten för våra patienter, brukare och boende.
  • Vi utvecklar moderna kommunikationskanaler utifrån kundens behov.

Vi är förebilder och nytänkande

  • Vi använder lämpliga metoder för att uppnå hög kvalitet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet.
  • Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande.

Vi är stolta arbetsgivare

  • Vi har stolta chefer och medarbetare som är engagerade, delaktiga och som utvecklas.
  • Vi skapar god arbetsmiljö genom att samarbeta och utbilda över gränserna.

Strategier

Vi ska vara köfria, topprankade, kostnadseffektiva.

  • Köfritt kan till exempel innebära korta väntetider, snabb hjälp eller hög tillgänglighet.
  • Topprankade kan till exempel vara uppfyllda kvalitetskrav eller bra resultat i patient- eller brukarenkäter.
  • Kostnadseffektivitet kan vi uppnå till exempel genom smarta arbetssätt och med hjälp av ny teknik och digitala verktyg.

Utmaningar för kommande år

Bolaget har identifierat tre områden som är våra utmaningar och som det kommer att vara fokus på under 2023: Bemanning, arbetssätt och chefs- och ledarskap. Om vi inte har kontroll över detta försämras förutsättningarna att bedriva en säker vård.

Om vi så bara genomför några få förbättringar har vi större möjlighet att uppnå en säker vård och omsorg. Vi arbetar därför fortlöpande med ständiga förbättringar.

Kvinna i vit blus och namnskylt med Tiohundras logotyp framför tegelbyggnad med texten Lasarett.

Vårt patientsäkerhetsarbete – en sammanfattning

Tiohundras chefläkare sammanfattar patientsäkerhetsarbetet under 2022.

Sjuksköterska vid skrivbord.

Förutsättningar för säker vård

Så hjälper våra mål, strategier, ledning och styrning oss att bedriva en säker vård.

Två kvinnor i sjukhuskläder i sjukhusmiljö.

Vad gör vi för att få en säker vård?

Det här gör vi för att bedriva en säker vård i dag och i framtiden.

Senast uppdaterad
2023-02-15