Hoppa till innehåll

Det här gör vi för barn på habiliteringen

Vi arbetar för att livssituationen för barnen, deras familjer och nätverk ska bli så bra som möjligt. Vi ger råd, stöd och behandling för att främja fysiskt och psykiskt välbefinnande hos barnen och deras familjer.

Behandlingen kan bl a hjälpa barnen att bibehålla och utveckla

 • motorisk, psykologisk, språklig och social förmåga
 • kommunikation, lek och samspel

Vi arbetar också för att vardagsmiljön runt barnen ska vara så bra som möjligt, bland annat genom

 • information om funktionsnedsättningen
 • utprovning av hjälpmedel
 • information inför bostadsanpassning och annan miljöanpassning.

Familjerna kan dessutom få stöd i form av

 • rådgivning i att stimulera barnets utveckling
 • information om funktionsnedsättningens konsekvenser
 • samtalsstöd
 • information om samhällets service
 • information om intresseorganisationer och kontakt med andra familjer.

Vi samarbetar även med andra myndigheter, organisationer och verksamheter i samråd med barn och familj.

Vi kan exempelvis vara ett stöd för förskola och skola genom att

 • informera om funktionsnedsättningen
 • ge råd om hur de kan stimulera barnets utveckling
 • hjälpa till att anpassa aktiviteter och miljöer så att de passar barnets behov.

Så ansöker du

Du ansöker med remiss eller genom egen ansökan. Du kan också söka med hjälp av anhörig, god man eller annan stödperson. Blanketten kan fyllas i på datorn innan den skrivs ut och lämnas in eller skickas till habiliteringen.

Egenansökan till habiliteringscenter för barn och ungdomar (pdf)

Information för remittenter

Barnfamiljer på utflykt i skogen.

Hela Familjens hus

I Familjens hus i Norrtälje har vi samlat mödravård, BVC, öppen förskola och BUP på ett och samma ställe. Vi ses!

Senast uppdaterad
2023-12-13