Hoppa till innehåll

Habiliteringscenter

Telefon barnhabilitering
Telefon vuxenhabilitering
E-tjänster barnhabiliteringen
E-tjänster vuxenhabiliteringen
Hitta hit

Du har inte rätt inställningar för kakor för att visa kartor från Google Maps

Telefontider

Telefonerna kan tidvis vara obemannade, men röstmeddelanden lyssnas av dagligen. Efter lämnat meddelande blir man uppringd av personal på habiliteringen.

Besöksadress

Habiliteringscenter för barn och ungdomar

Familjens hus, Drottning Kristinas väg 70, Norrtälje. Ingång B (på kortsidan).

Habiliteringscenter för vuxna

Ros, Plan 3, Hamnvägen 12, Norrtälje

Enhetschef

Kenneth Thor Liiw
Telefon: 08-123 272 75
kenneth.thor@tiohundra.se

E-kallelse

Vi skickar ut e-kallelse via appen Alltid öppet.

 • När du fått en elektronisk kallelse får du också ett sms.
 • Logga in i Alltid öppet för att läsa kallelsen.
 • Om du inte öppnar kallelsen när du loggat in i Alltid öppet kommer den istället att skickas ut per post, som tidigare. Det gäller även om du inte har appen Alltid öppet.

Norrtälje habiliteringscenter

Norrtälje habiliteringscenter ger råd och stöd till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar, som till exempel:

 • Utvecklingsförsening hos barn
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Motoriska svårigheter eller rörelsehinder hos barn
 • Omfattande rörelsehinder hos ungdomar och vuxna
 • Autism och Aspergers syndrom
 • Förvärvad hjärnskada med betydande bestående kognitiv nedsättning
 • Dövhet eller grav hörselskada hos teckenspråkig
 • Dövblindhet
 • Flerfunktionsnedsättning

Alla som arbetar hos oss har breda kunskaper om funktionsnedsättningar och vad dessa innebär. Habiliteringscenter ger även stöd till anhöriga och andra närstående.

Habiliteringsplan

Det är viktigt att du som har en funktionsnedsättning är delaktig i utformningen av din habilitering och att du får stöd från personer i din närhet. Tillsammans med personalen gör du en habiliteringsplan. Planen är en överenskommelse mellan dig och personalen om vilka insatser habiliteringen ska innehålla.

Information och stöd till andra

I samråd med dig hjälper vi även till med att ge information och vägledning kring funktionsnedsättningen och vilka behov som finns, exempelvis till myndigheter eller dagliga verksamheter och gruppbostäder.

Insatsen kan ske enskilt eller i grupp. Vi ger även stöd, information och konsultation till anhöriga, gode män och personal på till exempel skola, boende och daglig verksamhet.

Viktigt att veta

 • Insatserna är kostnadsfria
 • All personal har tystnadsplikt
 • Vi har skyldighet att föra journal enligt patientdatalagen
 • Vi styrs av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Ansökningsblanketter hittar du under sidan för vuxenhabilitering respektive barnhabilitering.

Habiliteringscenter för vuxna

Habiliteringscenter för barn och ungdomar

Senast uppdaterad
2023-12-13