Hoppa till innehåll

Det här gör vi för vuxna på habiliteringen

Vi arbetar för att underlätta vardagen och öka delaktigheten för den vuxna med funktionsnedsättning. Vi erbjuder rådgivning och stöd samt behandling och konsultation.

Efter ansökan bjuder vi in till ett första besök där vi presenterar verksamheten. Vi påbörjar också en kartläggning och behovsinventering tillsammans med den vuxne.

Exempel på habiliteringsinsatser:

  • Råd, stöd och samtal avseende funktionsnedsättningen
  • Kunskapsförmedling och information om funktionsnedsättning, enskilt eller i grupp
  • Länkarbete och stöd i kontakter med t ex LSS-handläggare, arbetsförmedling, försäkringskassa, överförmyndare, socialtjänst, daglig verksamhet, gruppboende
  • Konsultation till personalgrupper och nätverk
  • Hjälpmedelsbedömning och utprovning samt förskrivning
  • Konsultation till personalgrupper
  • Anhörigstöd avseende funktionsnedsättningen

Så ansöker du

Du ansöker med remiss eller genom egenansökan. Du kan också söka med hjälp av anhörig, god man eller annan stödperson. Blanketten kan fyllas i på datorn innan den skrivs ut och lämnas in eller skickas till habiliteringen.

Egenansökan Habiliteringscenter för vuxna (pdf)

Senast uppdaterad
2023-08-30